Naujienos

2020-09-15 Lentvario miesto vartotojų dėmesiui

Dėl š.m. rugsėjo 15 d. Tolimojoje g., Lentvaryje
įvykusios magistralinio vandentiekio linijos avarijos
bus apribotas geriamojo vandens tiekimas:
Tolimojoje g. ir Ryto g. Lentvaryje
Saulės g. Naujajame Lentvaryje.

Atsiprašome už nepatogumus
UAB „Trakų vandenys“ administracija

Plačiau >

2020-09-04 Lentvario miesto gyventojų dėmesiui

Informacinis pranešimas dėl naujo investicinio projekto vykdymo

UAB „Trakų vandenys“ pradeda vykdyti naują investicinį projektą, kurio metu planuojama plėsti
vandens ir nuotekų tinklus Lentvario mieste (tinklai pateks į vieną iš aglomeracijų, kurioms
taikomi direktyvos 91/271/EEB dėl miestų nuotekų valymo reikalavimai ir apie kurias informacija
teikiama Europos Komisijai). 

Plačiau >

2020-09-02 Daugiabučių namų gyventojų DĖMESIUI

Daugiabučių namų gyventojų, turinčių sudarytas Šalto vandens tiekimo
ir nuotekų nuvedimo sistemų priežiūros sutartis,
DĖMESIUI

Informuojame, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. UAB „Trakų vandenys“ netaikys daugiabučių
namų (butų) ir kitų patalpų savininkams mokesčio už bendrojo naudojimo vandentiekio ir
nuotekų sistemų, jų įrenginių nuolatinę techninę priežiūrą bei avarijų likvidavimą.
Su gyventojais sudarytos Šalto vandens tiekimo ir nuotekų nuvedimo sistemų priežiūros
sutartys yra laikomos negaliojančiomis ir jų šalims nesukelia jokių teisių ir pareigų.

Nuo š. m. rugsėjo 1 d., įvykus avarijai bendro naudojimo vandentiekio ar nuotekų
tinkluose,  gyventojai turės kreiptis į UAB ,,Trakų vandenys“ dėl šių avarijų lokalizavimo
ir  likvidavimo (remonto). Bendrovės darbuotojai atvykę į vietą, ir atlikę darbus, gyventojui (-ams)
surašys  nustatytos formos atliktų avarijos lokalizavimo ir likvidavimo darbų aktą.

UAB ,,Trakų vandenys“ siūlo daugiabučių namų bendrijoms, daugiabučių namų
administratoriams ar daugiabučių namų gyventojams, veikiantiems jungtinės veiklos
pagrindais, sudaryti su vandens tiekėju UAB ,,Trakų vandenys“ sutartis dėl aukščiau
paminėtų darbų atlikimo (avarijų lokalizavimo, likvidavimo ir remonto darbų).

Paaiškiname, kad gyventojai taip pat turi teisę kreiptis ir  į kitą įmonę, kuri
specializuojasi inžinerinių tinklų remonto darbuose.

Smulkesnę informaciją teikia:
Vaidutis Ereminas, abonentų skyriaus viršininkas tel. 8 685 29197;
Abonentų skyrius tel. 8 528 55559

UAB „Trakų vandenys“ administracija

Plačiau >

2020-08-24 Jovariškių gyvenvietės vartotojų dėmesiui

Informuojame Jovariškių gyvenvietės vartotojus,
kad š.m. rugpjūčio 25 d. nuo 8:30 iki 16:00 dėl vandentiekio
tinkluose vykdomų darbų (bus montuojamas naujas gaisrinis
hidrantas) bus apribotas geriamojo vandens tiekimas.

atsiprašome už nepatogumus
UAB „Trakų vandenys“ administracija

Plačiau >

2020-08-05 Karaimų g. 26, Trakuose gyventojų dėmesiui

Dėl įvykusios vandentiekio avarijos remonto darbų
š.m. rugpjūčio 6 d., nuo 9:00 iki 14:00 val.
bus apribotas geriamojo vandens tiekimas
gyvenamajame name Karaimų g. 26, Trakai

atsiprašome už nepatogumus
UAB „Trakų vandenys“ administracija

Plačiau >

2020-07-23 S.Trakų miesto vartotojų dėmesiui

Š.m. liepos 23 d., šalinant įvykusios vandentiekio avarijos
padarinius, nuo 10:00 iki 17:00 galimi geriamojo
vandens tiekimo sutrikimai S.Trakuose.

atsiprašome už nepatogumus
UAB „Trakų vandenys“ administracija

Plačiau >

2020-07-22 Mindaugo g. 16, Trakuose gyventojų dėmesiui

Dėl įvykusios vandentiekio avarijos
š.m. liepos 22 d., nuo 9:00 iki 13:00 val.
bus apribotas geriamojo vandens tiekimas
gyvenamajame name Mindaugo g. 16, Trakai

atsiprašome už nepatogumus
UAB „Trakų vandenys“ administracija

Plačiau >

2020-07-15 S.Trakų miesto vartotojų dėmesiui

Vykdant naujų vandentiekio tinklų prijungimo darbus,
š.m. liepos 16 d., nuo 9:00 iki 13:00 galimi geriamojo
vandens tiekimo sutrikimai S.Trakuose.

atsiprašome už nepatogumus
UAB „Trakų vandenys“ administracija

Plačiau >

2020-07-02 Trakų miesto vartotojų dėmesiui

UAB „Trakų vandenys“ š.m. liepos 03 d., nuo 00:00 iki 05:00 val.,
plaus vandentiekio tinklą Karaimų ir Trakų gatvėse Trakuose.
Galimas laikinas tiekiamo vandens slėgio sumažėjimas bei
vandens drumstumo padidėjimas ne tik minėtose gatvėse, bet ir
visame mieste.

atsiprašome už nepatogumus
UAB „Trakų vandenys“ administracija

Plačiau >

2020-06-29 Trakų miesto vartotojų dėmesiui

UAB „Trakų vandenys“ š.m. birželio 30 d., nuo 00:00 iki 05:00 val.,
plaus vandentiekio tinklą Karaimų gatvėje Trakuose.
Galimas laikinas tiekiamo vandens slėgio sumažėjimas bei
vandens drumstumo padidėjimas ne tik minėtoje gatvėje, bet ir
visame mieste.

atsiprašome už nepatogumus
UAB „Trakų vandenys“ administracija

Plačiau >