Naujienos

2020-03-24 Dėl atsiskaitymo už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje“ paskelbė visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną ir nustatė jo sąlygas. Atkreipiame dėmesį, kad, nepaisant šalyje paskelbto karantino, nėra pakeista atsiskaitymo už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas tvarka: vartotojai privalo pranešti geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui apskaitos prietaisų rodmenis sutartyse nustatytu terminu, jei sutartyje šis terminas nenustatytas – kiekvieno ataskaitinio mėnesio paskutinę darbo dieną, taip pat geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo pateiktą mokėjimo dokumentą ar mokėjimo dokumentą, kurį vartotojas užpildo pagal jo paties nuskaitytus apskaitos prietaisų rodmenis, vartotojas turi apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.
Primename, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos yra grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis, susijusiomis su viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla, todėl Jūsų savalaikis atsiskaitymas už paslaugas yra svarbus užtikrinant šių Jums gyvybiškai svarbių paslaugų nepertraukiamą tiekimą.
Klientai karantino metu už paslaugas gali atsiskaityti visais iki šiol galiojusiais atsiskaitymo būdais, išskyrus mokėjimus grynaisiais pinigais.
Siekiant palengvinti gyventojų finansinę naštą dėl karantino metu patiriamų nepatogumų, UAB „Trakų vandenys“ klientams, kurie bus finansiškai paveikti koronaviruso karantino (tie, kas neteks darbo, eis nemokamų atostogų, prastovų ne dėl darbuotojo kaltės ar negalės užsiimti individualia veikla ir dėl to negaus pajamų), netaikys delspinigių ir atidės mokėjimus už paslaugas. Bendrovė suteiks klientams ilgesnį terminą sąskaitoms apmokėti (pasibaigus karantinui), kiekvienas atvejis bus sprendžiamas individualiai, bus ieškoma abipusiai geriausio sprendimo.

Tiesioginiai aptarnaujančių darbuotojų kontaktai:
Lentvario ir Vilniaus miestų teritorijos +370 652 70204; Trakų miesto ir Trakų rajono teritorijos +370 656 12660;
Avarinė tarnyba +370 528 41033; +370 656 95145

UAB „Trakų  vandenys“ administracija

Plačiau >

2020-03-16 Renginių atšaukimas

Informuojame, kad įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 kovo 14 d. nutarimui Nr. 207
„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, vadovaujantis šio nutarimo 3.2.3. punktu,
(Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai), stabdome visų
anksčiau suplanuotų ir jau paskelbtų projekto „Trakų ir Lydos rajonų bendradarbiavimas efektyviam
gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos valdymui“, viešų renginių vykdymą iki nutarime įvardintų apribojimų
pabaigos.

Atsiprašome už galimus nepatogumus.
Administracija

Plačiau >

Vartotojų dėmesiui

Nuo š.m. kovo 16 d. UAB „Trakų vandenys“ savo klientus
aptarnauja tik nuotoliniu būdu.
Tiesioginiai aptarnaujančių darbuotojų kontaktai:
Lentvario ir Vilniaus miestų teritorijos +370 652 70204;
Trakų miesto ir Trakų rajono teritorijos +370 656 12660;

Avarinė tarnyba +370 528 41033; +370 656 95145.

Administracija

Plačiau >

2020-03-09 Kviečiame į seminarų-diskusijų ciklą aplinkai palankių ūkininkavimo metodų tema

Informacija Trakų raj. ūkininkams ir besidomintiems aplinkai palankiais ūkininkavimo metodais bei
natūralia gamtinių išteklių apsauga. Kviečiame susipažinti su Trakų r. savivaldybės ir UAB „Trakų vandenys“
įgyvendinamo projekto „Trakų ir Lydos rajonų bendradarbiavimas efektyviam gamtos išteklių ir aplinkos
apsaugos valdymui“ veikla – seminarų/diskusijų ciklu, kurių tema – aplinkai palankūs ūkininkavimo
metodai, siekiantys apsaugoti natūralius gamtinius išteklius.

Plačiau >

Vartotojų dėmesiui

UAB „Trakų vandenys“ 2020 m. kovo mėn. dalyje vandenviečių vykdys vandentiekio tinklų planinius
dezinfekavimo darbus. Darbų metu geriamajame vandenyje gali jaustis chloro kvapas, nes
dezinfekuojant jame lieka nedidelis chloro kiekis, kuris neviršija nustatytų higienos normų.

Plačiau >

S.Trakų vartotojų dėmesiui

Dėl įvykusios vandentiekio avarijos
šiandien, kovo 9 d., nuo 9:00 iki 14:00
bus dalinai apribotas geriamojo vandens tiekimas
S.Trakuose.

Atsiprašome už nepatogumus
UAB „Trakų vandenys“ administracija

Plačiau >

2020-03-05 Kviečiame į diskusiją „Mikroplastikas vandens telkiniuose“

Trakų suaugusiųjų mokymo centras
2020 m. kovo 6 d., 13:00 val.
Pranešimą pristatys: Lietuvos gamtos fondo gamtosaugos specialistė Indrė Čeidaitė.

Plačiau >

2020-02-24 Karaimų gatvės Trakuose vartotojų dėmesiui – atnaujinta

Dėl pakartotinai įvykusios vandentiekio avarijos šiandien, vasario 28 d.,
nuo 13:30 val. yra nutrauktas geriamojo vandens tiekimas
Karaimų gatvėje Trakuose.

Tiekimą planuojama atstatyti per 3 valandas.

UAB „Trakų vandenys“ administracija

Plačiau >

2020-02-21 Vartotojų, individualiai tvarkančių nuotekas, dėmesiui

Pranešame, kad UAB „Trakų vandenys“, kartu su Trakų rajono savivaldybe bei Trakų aplinkos apsaugos
inspekcija tikrins vartotojus, individualiai tvarkančius nuotekas, kaip laikomasi Trakų rajono savivaldybės
tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. S1-264 patvirtintu „Trakų rajono savivaldybės teritorijų,
kuriuose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, nuotekų tvarkymo taisyklės“
reikalavimų.

UAB „Trakų vandenys“ administracija

Plačiau >