Naujienos

2020-10-14 Lentvario miesto gyventojų dėmesiui

Informacinis pranešimas dėl darbų vykdymo

Šių metų spalio mėn. numatoma pradėti tinklų rekonstrukcijos darbus Vytauto g. Lentvaryje,
vykdant projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“
Lentvario miesto vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbų dalį (rangovas UAB „Požeminės linijos“).

Dėl vykdomų darbų galimi laikini geriamo vandens tiekimo sutrikimai.

Atsiprašome už nepatogumus
UAB „Trakų vandenys“ administracija

Plačiau >

2020-10-13 Trakų miesto vartotojų dėmesiui

Dėl įvykusios vandentiekio avarijos š.m. spalio 13 d.,
nuo 9:00 val. iki 13:00 val. gali būti apribotas geriamojo
vandens tiekimas Trakuose, Birutės gatvėje.

Atsiprašome už nepatogumus
UAB „Trakų vandenys“ administracija

Plačiau >

2020-10-12 Lentvario miesto vartotojų dėmesiui

Dėl vykdomų vandentiekio tinklo rekonstrukcijos darbų
š.m. spalio mėn. 13 d. nuo 9:00 val. iki 13:00 val. gali būti
apribotas geriamojo vandens tiekimas Lentvario miesto gatvėse:
Klevų alėja: namams Nr. 38, 42, 44, 46;
Vytauto gatvė: namams Nr. 7, 9, 9a

Atsiprašome už nepatogumus
UAB „Trakų vandenys“ administracija

Plačiau >

2020-09-25 Diskusija “VANDUO KLIMATO KAITOS KONTEKSTE”

2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa

Diskusija organizuojama pagal projektą Nr. ENI-LLB-1-045
„Trakų ir Lydos rajonų bendradarbiavimas efektyviam gamtos išteklių ir aplinkos
apsaugos valdymui“

Aplinkos apsaugos diskusijos
“VANDUO KLIMATO KAITOS KONTEKSTE”
DARBOTVARKĖ
2020 m. rugsėjo 28 d.
Birutės g. 42, Trakai

14:00 – 14:30 REGISTRACIJA
14:30 – 15:00 PRANEŠIMAS: “VANDUO KLIMATO KAITOS KONTEKSTE “. (I DALIS)
15:00 – 15:30 PRANEŠIMO I DALIES APTARIMAS, ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS
15:30 – 16:00 PERTRAUKA
16:00 – 16:30 PRANEŠIMAS: “VANDUO KLIMATO KAITOS KONTEKSTE“. (II DALIS).
16:30 – 17:00 PRANEŠIMO II DALIES APTARIMAS, ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS

Pranešimą pristatys: Vilniaus universiteto klimatologas Justinas Kažys.

 

Plačiau >

2020-09-22 Senųjų Trakų vartotojų dėmesiui

Š.m. rugsėjo 23 d., nuo 10:00 val. iki 13:00 val.
dėl vandentiekio šulinio, esančio Jaunystės gatvėje S.Trakuose,
rekonstrukcijos darbų galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai.

atsiprašome už nepatogumus
UAB „Trakų vandenys“ administracija

Plačiau >

2020-09-18 Daugiabučių namų gyventojų DĖMESIUI

Daugiabučių namų gyventojų,
turinčių sudarytas Šalto vandens tiekimo ir
nuotekų nuvedimo sistemų priežiūros sutartis,
DĖMESIUI

Vykdydami įmonės veiklos pertvarką ir siekdami gerinti siūlomų paslaugų kokybę
ir prieinamumą, nuo 2021 m. sausio 1 d. keisime Daugiabučių namų gyventojų, turinčių
sudarytas Šalto vandens tiekimo ir nuotekų nuvedimo sistemų priežiūros sutartis,
aptarnavimo tvarką. Vartotojams bus siūloma sudaryti naujas sutartis. Su siūlomomis
aptarnavimo sąlygomis ir sutarčių projektais vartotojus supažindinsime iš anksto.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Informacinis pranešimas, kuriuo informavome,
kad nuo 2020-09-01 nebus taikomas vidaus tinklų priežiūros mokestis ir, kad
Šalto vandens tiekimo ir nuotekų nuvedimo sistemų priežiūros sutartys bus laikomos
negaliojančiomis, yra ATŠAUKIAMAS.

PRANEŠAME, kad Šalto vandens tiekimo ir nuotekų nuvedimo sistemų priežiūros sutartys
iki 2020-12-31 bus vykdomos įprastine tvarka.

pagarbiai
UAB „Trakų vandenys“ administracija

Plačiau >

2020-09-15 Lentvario miesto vartotojų dėmesiui

Dėl š.m. rugsėjo 15 d. Tolimojoje g., Lentvaryje
įvykusios magistralinio vandentiekio linijos avarijos
bus apribotas geriamojo vandens tiekimas:
Tolimojoje g. ir Ryto g. Lentvaryje
Saulės g. Naujajame Lentvaryje.

Atsiprašome už nepatogumus
UAB „Trakų vandenys“ administracija

Plačiau >

2020-09-04 Lentvario miesto gyventojų dėmesiui

Informacinis pranešimas dėl naujo investicinio projekto vykdymo

UAB „Trakų vandenys“ pradeda vykdyti naują investicinį projektą, kurio metu planuojama plėsti
vandens ir nuotekų tinklus Lentvario mieste (tinklai pateks į vieną iš aglomeracijų, kurioms
taikomi direktyvos 91/271/EEB dėl miestų nuotekų valymo reikalavimai ir apie kurias informacija
teikiama Europos Komisijai). 

Plačiau >

2020-09-02 Daugiabučių namų gyventojų DĖMESIUI

Daugiabučių namų gyventojų, turinčių sudarytas Šalto vandens tiekimo
ir nuotekų nuvedimo sistemų priežiūros sutartis,
DĖMESIUI

Informuojame, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. UAB „Trakų vandenys“ netaikys daugiabučių
namų (butų) ir kitų patalpų savininkams mokesčio už bendrojo naudojimo vandentiekio ir
nuotekų sistemų, jų įrenginių nuolatinę techninę priežiūrą bei avarijų likvidavimą.
Su gyventojais sudarytos Šalto vandens tiekimo ir nuotekų nuvedimo sistemų priežiūros
sutartys yra laikomos negaliojančiomis ir jų šalims nesukelia jokių teisių ir pareigų.

Nuo š. m. rugsėjo 1 d., įvykus avarijai bendro naudojimo vandentiekio ar nuotekų
tinkluose,  gyventojai turės kreiptis į UAB ,,Trakų vandenys“ dėl šių avarijų lokalizavimo
ir  likvidavimo (remonto). Bendrovės darbuotojai atvykę į vietą, ir atlikę darbus, gyventojui (-ams)
surašys  nustatytos formos atliktų avarijos lokalizavimo ir likvidavimo darbų aktą.

UAB ,,Trakų vandenys“ siūlo daugiabučių namų bendrijoms, daugiabučių namų
administratoriams ar daugiabučių namų gyventojams, veikiantiems jungtinės veiklos
pagrindais, sudaryti su vandens tiekėju UAB ,,Trakų vandenys“ sutartis dėl aukščiau
paminėtų darbų atlikimo (avarijų lokalizavimo, likvidavimo ir remonto darbų).

Paaiškiname, kad gyventojai taip pat turi teisę kreiptis ir  į kitą įmonę, kuri
specializuojasi inžinerinių tinklų remonto darbuose.

Smulkesnę informaciją teikia:
Vaidutis Ereminas, abonentų skyriaus viršininkas tel. 8 685 29197;
Abonentų skyrius tel. 8 528 55559

UAB „Trakų vandenys“ administracija

Plačiau >

2020-08-24 Jovariškių gyvenvietės vartotojų dėmesiui

Informuojame Jovariškių gyvenvietės vartotojus,
kad š.m. rugpjūčio 25 d. nuo 8:30 iki 16:00 dėl vandentiekio
tinkluose vykdomų darbų (bus montuojamas naujas gaisrinis
hidrantas) bus apribotas geriamojo vandens tiekimas.

atsiprašome už nepatogumus
UAB „Trakų vandenys“ administracija

Plačiau >