Naujienos

2012-03-09 Informacija apie sudarytą sutartį – elektros energija

INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ

 2012  m. kovo 5 d. Nr.3 *

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: UAB „Trakų vandenys“, į.k. 281523640;
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Birutės g. 27, LT-21114, Trakai;
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo kontaktams direktorius, Sigitas Radzevičius, telefonas 8528 55560, faksas 8528 55581, el. paštas kanceliarija@trakuvandenys.lt, interneto adresas: http://www.trakuvandenys.lt/;
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris 116759**:

Plačiau >

2012-03-06 Informacija apie užsakymus išvežti septikų ir nuotekų kaupimo rezervuarų turinį

Užsakymai išvežti septikų ir nuotekų kaupimo rezervuarų turinį priimami darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 telefonais: Trakuose, S.Trakuose, Žaizdriuose – 8-528 41033, Lentvaryje – 8-528 28486, Rūdiškėse, Onuškyje, Paluknyje – 8-528 57766.
Užsakymas įvykdomas per 3 darbo dienas, neskaičiuojant užsakymo priėmimo dienos.
Vartotojams, turintiems geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su UAB „Trakų vandenys“, nuotekų kiekis, nedidesnis už suvartoto geriamo vandens kiekį, išvežamas be papildomo mokesčio.
Vartotojas, užsakantis išvežti septikų ir nuotekų kaupimo rezervuarų turinį, bet kuriuo metų laiku privalo užtikrinti tinkamas sąlygas asenizacinei mašinai privažiuoti prie septiko ar rezervuaro dangčio (nuvalyti sniegą, patraukti pašalinius daiktus).
Eksploatuojant septikų ir nuotekų kaupimo rezervuarus privaloma vadovautis „Nuotekų kaupimo rezervuarų bei septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės rekomendacijomis R22-00”, 2000 m.

Plačiau >

2012-02-17 Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį – elektros energija

INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
2012  m. vasario 17 d. Nr. 2

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: UAB „Trakų vandenys“, į.k. 281523640;
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Birutės g. 27, LT-21114, Trakai;
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: direktorius, Sigitas Radzevičius,  telefonas(-ai) 8528 55560, faksas 8528 55581, el. paštas direktorius@trakuvandenys.lt, www.trakuvandenys.lt;
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 116759.

Plačiau >

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį – ilgalaikė paskola

INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
2012  m. vasario 17 d. Nr. 2

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: UAB „Trakų vandenys“, į.k. 281523640;
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Birutės g. 27, LT-21114, Trakai;
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: vyr. finansininkė Rūta Radavičienė,  telefonas(-ai) 8528 55663, faksas 8528 55581, el. paštas buhalterija@trakuvandenys.lt, www.trakuvandenys.lt/;
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 116773.

Plačiau >

2012-02-13 Techninės specifikacijos ir brėžiniai

Skelbiame projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Trakų ir Lentvario miestuose“ technines specifikacijas ir brėžinius:

Techninė specifikacija

Vandentiekio ir nuotekų tinklų schema Lentvaryje 1 dalis
Vandentiekio ir nuotekų tinklų schema Lentvaryje 2 dalis

Vandentiekio ir nuotekų tinklų schema Trakuose 1 dalis
Vandentiekio ir nuotekų tinklų schema Trakuose 2 dalis

Plačiau >

2012-02-01 UAB “TRAKŲ VANDENYS” INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Nusistovėjus ypač šaltiems orams padidėja tikimybė įvykti vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijoms. Raginame šalto vandens vartotojus atkreipti didesnį dėmesį į vandentiekio ir nuotekų šalinimo įvadų apšiltinimą ir sutvarkymą. Prašome nepalikti rūsiuose atidarytų langų ar durų. Pasirūpinkite savo turtu, kad vėliau nepatirtumėte nereikalingų nuostolių.

Įvykus avarijai kreipkitės į UAB “Trakų vandenys” avarinę tarnybą telefonu Nr. (8-528) 41033.

Plačiau >

2012-01-13 Skelbimas apie pradedamą pirkimą – kuras

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: UAB „Trakų vandenys“, 281523640
I.1.1.  Adresas, pašto kodas: Birutės g.27, LT-21114 Trakai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo kontaktams ekonomistė Violeta Tandzegolskienė, telefonas 8 528 55881, faksas 8 528 55581, el. paštas ekonomistas@trakuvandenys.lt
I.2. Perkančioji organizacija yra įgaliota kitos perkančiosios organizacijos atlikti pirkimą: Ne

Plačiau >

2012-01-09 Skelbimas apie pradedamą pirkimą – vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: UAB „Trakų vandenys“, 281523640
I.1.1.  Adresas, pašto kodas: Birutės g.27, LT-21114 Trakai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo kontaktams projektų vadovas Pavel Žeromskij, telefonas(-ai) 8 699 84820, faksas 8 528 55581, el. paštas projektai@trakuvandenys.lt
I.2. Perkančioji organizacija yra įgaliota kitos perkančiosios organizacijos atlikti pirkimą: Ne

Plačiau >

2012-01-04 Skelbimas apie pradedamą pirkimą – ilgalaikė paskola

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: UAB „Trakų vandenys“, 281523640
I.1.1.  Adresas, pašto kodas: Birutės g.27, LT-21114 Trakai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams vyr.finansininkė Rūta Radavičienė, telefonas(-ai) 8 528 55663, faksas 8 528 55581, el. paštas buhalterija@trakuvandenys.lt
I.2. Perkančioji organizacija yra įgaliota kitos perkančiosios organizacijos atlikti pirkimą: Ne

Plačiau >

Skelbimas apie pradedamą pirkimą – elektros energija

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: UAB „Trakų vandenys“, 281523640
I.1.1.  Adresas, pašto kodas: Birutės g.27, LT-21114 Trakai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams direktorius Sigitas Radzevičius, telefonas(-ai) 8 528 55560, faksas 8 528 55581, el. paštas direktorius@trakuvandenys.lt
I.2. Perkančioji organizacija yra įgaliota kitos perkančiosios organizacijos atlikti pirkimą: Ne

Plačiau >