Naujienos

2014-01-28 Trakų miesto Vienuolyno ir Birutės gatvių gyventojų dėmesiui

Dėl įvykusios vandentiekio trasos avarijos
2014 m. sausio 29 d. nuo 8:00 val. bus laikinai
nutrauktas geriamojo vandens tiekimas
Vienuolyno gatvės namuose  Nr.: 3, 7, 9, 11, 11a, 11b ir 39 bei
Birutės gatvės namuose Nr.: 37, 41 ir 43.

Atsiprašome už nepatogumus.

Plačiau >

2013-12-30 Senųjų Trakų miesto Statybininkų, Nerūdininkų, Sodų, Gėlių gatvių gyventojų žiniai

Pranešame, kad š.m. sausio mėn. 02-03 dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val.
vandentiekio trasoje bus keičiamos įvadinės vandens trasų sklendės ir tuo metu
nebus tiekiamas vanduo.

Iš anksto atsiprašome už pablogėjusią vandens kokybę.

Informacija teikiama telefonu 8 528 41033.

UAB “Trakų vandenys”
Abonentų skyrius

Plačiau >

2013-12-09 Trakų miesto Karaimų gatvės abonentų ir vartotojų dėmesiui

Likviduojant vandentiekio avariją Trakų mieste, Karaimų gatvėje
š.m. gruodžio 10 d. nuo 6:00 iki 17:00 bus apribotas geriamojo vandens
tiekimas.

Atsiprašome už nepatogumus.

UAB „Trakų vandenys“ administracija

Plačiau >

2013-09-09 Lentvario vartotojų ir abonentų dėmesiui

Dėl įvykusios vandentiekio trasos avarijos
š.m. rugsėjo 9 dieną nutrauktas geriamojo
vandens tiekimas Lentvario m. pietinei daliai.

UAB „Trakų vandenys“ ėmėsi visų įmanomų priemonių
avarijos likvidacijai.

Atsiprašome už nepatogumus.
Telefonas pasiteirauti:
Lentvario skyriaus viršininkas
Algimantas Lankas
8-652-28160

Plačiau >

2013-07-11 Vartotojų ir abonentų dėmesiui!

Siekiant užtikrinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę
planuojamas vandentiekio vamzdyno remontas.
2013 m. liepos 16 d. nuo 4:00 iki 6:00 (2 valandas)
vanduo nebus tiekiamas Trakų , Senųjų Trakų ir
Žaizdrių kaimo gyventojams bei įmonėms.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus

Plačiau >

2013-06-26 UAB „Trakų vandenys“ vartotojų dėmesiui!

2013 m. gegužės 30 d. Trakų rajono savivaldybės taryboje buvo priimtas sprendimas Nr. S1-167 „Dėl vandens suvartojimo normų padidinimo“, kuriuo nuspręsta padidinti vandens suvartojimo normas vartotojams, piktybiškai atsisakantiems įrengti apskaitos prietaisus, ir taikyti jiems dvigubą koeficientą geriamojo vandens suvartojimui buitiniams poreikiams, trigubą – sklypo neužstatyto ploto laistymui.
Nepadidintos vandens suvartojimo normos bus taikomos tik tiems vartotojams, kuriems apskaitos prietaiso įrengimas techniškai neįmanomas.
Todėl raginame visus vartotojus iki 2013 m. rugpjūčio 1 dienos kreiptis į UAB „Trakų vandenys“ ir pareikšti norą įsirengti vandens apskaitos prietaisus. Priešingu atveju nuo 2013 m. rugpjūčio 1 dienos bus taikomos naujos, padidintos vandens suvartojimo normos.

Kreiptis:

UAB „Trakų vandenys“ Birutės g. 27, Trakai, tel. 8 528 55559, 8 685 29197
Lentvario skyrius – Fabriko g. 16, Lentvaris, tel. 8 528 28486, 8 652 22163
Rūdiškių skyrius – Pirties g. 10A, Rūdiškės, tel. 8 528 57766,  8 685 29194

Plačiau >

2013-05-14 Geresnės kokybės vanduo – Trakų rajono gyventojams

      

Projektas: „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Trakų rajone (Aukštadvaryje, Trakuose, Varnikuose, Lentvaryje, Rūdiškėse, Onuškyje, Paluknyje)“

Projekto numeris: VP3-3.1-AM-01V-02-061.

Bendroji projekto vertė: 23,359 mln. litų: 19,855 mln. litų skiriama iš 2007–2013 m. ES Struktūrinės paramos Sanglaudos fondo, o 2,336 mln. litų – iš Lietuvos Respublikos biudžeto. Trakų raj. savivaldybė skiria 1,168 mln. litų. 

Plačiau >

Vandentiekio trasos Varnikai – Lentvaris darbų pradžia

V.Račkys ir U.Lechtenbrink

Š.m. balandžio 26 d. tapo istorine diena, kai Lentvario miesto gyventojai pagaliau galės lengviau atsikvėpti, o įmonė  nusimes neištęsėtų pažadų naštą.

Kelyje Trakai – Lentvaris padėjus pirmąjį vamzdį, iškilmingai pradėtas ES struktūrinių fondų lėšomis vykdomas objektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Trakų rajone (Trakai, Varnikai-Lentvaris, Rūdiškės II)“, kurio pagalba bus išspręsta ilgametė įmonės problemą – aprūpinti Lentvario miesto gyventojus kokybišku vandeniu, tuo pačiu geriau išnaudojant Varnikų vandenvietės pajėgumus ir mažinant senų Lentvario vandenvietės gręžinių eksploatavimo sąnaudas.

Šiuo metu veikianti Lentvario vandenvietė yra miesto pramoninėje dalyje, kur pagal patvirtintą Vilniaus miesto bendrąjį planą greta vandenvietės planuojama statyti pramonės ir gyvenamuosius objektus.  Šalia vandenvietės yra buvęs Trakų Vokės sąvartynas, iš kurio į gruntą sunkiasi įvarūs cheminiai junginiai, kenkiantys išgaunamo vandens kokybei, kuri, UAB  „Vilniaus hidrogeologija“ vykdomo monitoringo duomenimis, turi tendenciją blogėti.

Trakų rajono savivaldybė, siekdama spręsti susidariusią grėsmingą situaciją, į ES sanglaudos fondų lėšomis statomų prioritetinių objektų programą įtraukė Varnikų vandenvietę, kuri nuo 2010 m. jau tiekia vandenį Trakų ir Senųjų Trakų gyventojams, tačiau inžinerinių tinklų tiesimas iš Varnikų į Lentvario miestą dėl lėšų stokos iki šiol strigo. Ne vienerius metus įmonės vadovai mynė aukštesniųjų instancijų slenksčius, ieškodami pagalbos sprendžiant šią problemą…

Plačiau >

2013-03-27 Informacija apie pradedamą pirkimą – vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Rūdiškių mieste

 I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: UAB „Trakų vandenys“, 281523640
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Birutės g.  27, LT-21114 Trakai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: Evelina Kriščiūnienė, tel.: 852852793, 8 656 74 293, faks. 852855581, el. paštas juristas@trakuvandenys.lt, interneto adresas http://www.trakuvandenys.lt

Plačiau >

2013-03-21 Informacija apie sudarytas sutartis – elektros energija

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: UAB „Trakų vandenys“, 281523640
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Birutės g.  27, LT-21114 Trakai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: Evelina Kriščiūnienė, tel.: 8528 52793, 8 656 74 293, faks. 8528 55581 , el. paštas juristas@trakuvandenys.lt, interneto adresas http://www.trakuvandenys.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 132160

Plačiau >