Naujienos

2016-01-05 Senųjų Trakų gyventojų dėmesiui

Informuojame, kad 2016 m. sausio 12 ir 13 d.
nuo 09:00 iki 17:00 val. dėl Senuose Trakuose vykdomų
planinių vandentiekio tinklo remonto darbų  bus nutrauktas
geriamojo vandens tiekimas.

Prašome apsirūpinti geriamuoju vandeniu iš anksto.
Atsiprašome už nepatogumus.

Už darbų vykdymą atsakingas asmuo -
Trakų skyriaus viršininkas Tomaš Vaškevič,
tel. 865222160

Plačiau >

2015-12-22 Gyventojų ir įmonių dėmesiui

UAB “Trakų vandenys” atlieka:
- lauko ir vidaus vandentiekio tinklų įrengimo bei remonto darbus;
- lauko ir vidaus nuotekų tinklų įrengimo bei remonto darbus;
- vidaus elektros tinklų instaliavimo bei remonto darbus;
- vidaus apdailos darbus
Dėl paslaugų prašome kreiptis telefonu 8 656 74293

Plačiau >

2015-11-17 Įgyvendintas naujas projektas

 

 

 

Įgyvendintas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Trakų rajone (Aukštadvaryje, Trakuose, Varnikuose, Lentvaryje, Rudiškėse, Onuškyje, Paluknyje)“

 Trakų rajono savivaldybė ir UAB „Trakų vandenys“ didelį dėmesį skiria centralizuotam vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimui, todėl 2011 metais UAB „Trakų vandenys“ pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai prašymą šio projekto įgyvendinimui skirti Europos Sąjungos Sanglaudos fondo paramą, kuri sudaro beveik 85 proc. visų reikalingų lėšų įgyvendinat 6,7 mln. EUR vertės projektą. Likusi suma finansuota iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Trakų rajono savivaldybės ir UAB „Trakų vandenys“ lėšų. Parama buvo skirta pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Projekto tikslas – viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugos išplėtimas Aukštadvaryje, Trakuose, Lentvaryje, Rūdiškėse ir Paluknyje.

Plačiau >

2015-07-01 Trakų, Senųjų Trakų ir Žaizdrių gyventojų dėmesiui

Dėl vykdomų vandentiekio plėtros darbų
š.m. liepos 21 d. nuo 23:00 iki liepos 22 d. 6:00
bus nutrauktas geriamojo vandens tiekimas.

Atsiprašome už nepatogumus.
UAB „Trakų vandenys“ administracija

Plačiau >

2015-06-17 Kariotiškių gyventojų dėmesiui

Dėl vykdomų vandentiekio tinklo remonto darbų
š.m. birželio 18 d. nuo 9:00 iki 13:00 bus apribotas
geriamojo vandens tiekimas Kariotiškių kaime.

Atsiprašome už nepatogumus

Plačiau >

2015-06-08 Trakų, Senųjų Trakų bei Žaizdrių gyventojų dėmesiui

Nuo š.m. birželio 08 d. 22:00 valandos iki birželio 09 d. 6:00 valandos
dėl vykdomų vandentiekio tinklo plėtros darbų bus apribotas geriamojo
vandens tiekimas.

Atsiprašome už nepatogumus
UAB „Trakų vandenys“ administracija

Plačiau >

2015-04-14 Aukštadvario miestelio gyventojų dėmesiui

Dėl vykdomo vandens bokšto remonto darbų
iki š.m. balandžio 24 d. galimi trumpalaikiai geriamojo vandens
tiekimo sutrikimai UAB „Trakų vandenys“ vartotojams.

Atsiprašome už nepatogumus.

Plačiau >

2015-04-10 Trakų rajono gyventojai neužilgo galės prisijungti prie naujų vandentvarkos tinklų

 

 

 

Prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos Trakų rajono gyventojai galės prisijungti jau netrukus. Artimiausiomis savaitėmis bus baigti paskutiniai projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Trakų rajone (Aukštadvaryje, Trakuose, Varnikuose, Lentvaryje, Rūdiškėse, Onuškyje, Paluknyje)“ (projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-061) darbai.

Plačiau >

2015-03-10 UAB „Trakų vandenys“ vartotojų dėmesiui

Nuo 2015 m. sausio 1 d. vartotojai už vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugas mokės pagal Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. S1-130 „Dėl UAB „Trakų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų patvirtinimo“ patvirtintus tarifus, perskaičiuotus eurais, vadovaujantis 2014 m. liepos 28 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu   Nr. O3-681 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr.O3-44 „Dėl UAB „Trakų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų paslaugų kainų“ pakeitimo“. Perskaičiuoti tarifai patvirtinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. S1-392 „Dėl UAB „Trakų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų patvirtinimo eurais“.
Perskaičiuotas kainas galima rasti mūsų puslapyje:
GYVENTOJAMS  - Kainos
ĮMONĖMS – Kainos

UAB „Trakų vandenys“ administracija

Plačiau >

2014-12-01 Bendrovės „Trakų vandenys“ atstovai susitiko su gyventojais

 

 

 

 

Praėjusią savaitę UAB „Trakų vandenys“ atstovai susitiko su Aukštadvario, Lentvario bei Paluknio gyventojais ir supažindino juos su projektu „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Trakų rajone (Aukštadvaryje, Trakuose, Varnikuose, Lentvaryje, Rūdiškėse, Onuškyje, Paluknyje)“ (projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-061).

Plačiau >