Kainos

nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. O3E-289 nustatytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazinės kainos, Eur be PVM:

Rodiklis Nuo 2019 m. sausio 1 d. galiojanti kaina
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams (įmonėms), perkantiems paslaugas buities ir komerciniams poreikiams (Eur/m³): 1,94
geriamojo vandens tiekimo 0,70
nuotekų tvarkymo 1,24
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade (Eur/m³): 1,80
geriamojo vandens tiekimo 0,56
nuotekų tvarkymo 1,24
3. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, Eur/ prietaisui per mėn.
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainos(be PVM), perskaičiuotos  pagal skaitiklių skersmenis, proporcingai vidutinėms tam tikro skersmens skaitiklių įsigijimo kainoms:
4,82
Skersmuo 15 mm 2,30
Skersmuo 20 mm 2,54
Skersmuo 25 mm 4,22
Skersmuo 32 mm 5,21
Skersmuo 40 mm 7,47
Skersmuo 50 mm 13,83
Skersmuo 80 mm 19,13
Skersmuo 100 mm 23,05
Skersmuo 150 mm 29,39
4. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis ir tvarkymo kaina (Eur/m³): 7,00

 

Į viršų ^