Kainos

nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. O3E-289 nustatytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazinės kainos, kurias pateikiame vartotojams Eur su PVM, keturių ženklų po kablelio tikslumu:

Rodiklis Nuo 2019 m. sausio 1 d. galiojanti kaina
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, o nuotekos šalinamos centralizuotais tinklais (Eur/m³): 2,35
geriamojo vandens tiekimo 0,7260
nuotekų tvarkymo 1,6214
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, Eur/butui per mėn.:
kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 2,1296
kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti 1,5004
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, o nuotekos iš nuotekų kaupimo rezervuarų išvežamos asenizacinėmis mašinomis (Eur/m³):
geriamojo vandens tiekimo 0,7260
nuotekų tvarkymo 8,5426
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, Eur/butui per mėn.:
kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 2,1296
kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti 1,5004
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade, o nuotekos šalinamos centralizuotais tinklais (Eur/m³): 2,2385
geriamojo vandens tiekimo 0,7018
nuotekų tvarkymo centralizuotais tinklais 1,5367
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, Eur/kiekvienam prietaisui per mėn.:
kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 1,9481
kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti 1,8150
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, o nuotekos iš nuotekų kaupimo rezervuarų išvežamos asenizacinėmis mašinomis (Eur/m³):
geriamojo vandens tiekimo 0,7018
nuotekų tvarkymo, išvežant asenizacine mašina 8,4942
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, Eur/kiekvienam prietaisui per mėn.:
kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 1,9481
kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti 1,8150

PASTABA:

vartotojams, turintiems nuotekų kaupimo rezervuarus: pasikeitus nuotekų išvežimo asenizacinėmis mašinomis tvarkai, vartotojai už  suvartotą vandenį mokės pagal apskaitos prietaiso parodymus, o už sukauptų nuotekų išvežimą ir išvalymą – pagal faktiškai išvežtą kiekį, sumokant už paslaugą avansiniu banko pavedimu, grynais įmonės kasoje arba paslaugą teikiančiam vairuotojui išrašius pinigų gavimo kvitą.

Į viršų ^