Trakų rajone nuotekų tvarkymas ir vandens tiekimas taps modernesnis

Trakų rajono gyventojai jau netrukus galės prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos ir vandentiekio tinklų. Tai padės padaryti projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Trakų rajone (Aukštadvaryje, Trakuose, Varnikuose, Lentvaryje, Rūdiškėse, Onuškyje, Paluknyje)“ (projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-061).

Bendroji projekto vertė: 23 323 181,30 litų (be PVM).: 19 824 659,45 litų skiriama iš 2007–2013 m. ES Struktūrinės paramos Sanglaudos fondo, o 2 332 312,86 litų – iš Lietuvos Respublikos biudžeto. „Trakų vandenys“ investicijos sudaro 1 166 208,99 litų.

Darbų pradžia - 2012 metų gruodžio 3 diena, o planuojama pabaiga – 2014 metų birželio 3 diena. Sutarties trukmė – 18 mėnesių.

„Projekto naudą pajus didelė dalis Trakų rajono gyventojų, susiduriančių su geros kokybės vandens stygiumi. Nutiesus vandentiekio ir nuotekų tinklus, pastačius ir renovavus nuotekų siurblines ne tik sumažės pavojus žmonių sveikatai, bet ir aplinkos tarša“, – teigia UAB „Trakų vandenys“ projektų vadovas Pavel Žeromskij.

Pagal rangos darbų sutartį Nr. 2012/10/12M „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Trakų rajone (Trakai, Varnikai – Lentvaris, Rūdiškės II)“ tarp Užsakovo – UAB „Trakų vandenys“ – ir Rangovo – „Meyer & John GmbH&CO.KG“ Vilniaus filialo – planuojama įrengti 2 ir rekonstruoti 3 nuotekų siurblines, nutiesti 10,35 kilometro nuotekų tinklų, o taip pat – 15,27 kilometro vandentiekio tinklų. Šiuo metu jau yra nutiesta daugiau nei 18,3 kilometro tinklų. Tai yra 73 proc. visų planuotų nutiesti tinklų. Taip pat sparčiai vykdoma Rūdiškių miestelyje esanččių siurblinių rekonstrukcija.

Pagal antrąją investicijų paraiškos sutartį Nr. 2012/11/14/A „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Aukštadvaryje, vandentiekio ir nuotekų tinklų, naujų nuotekų valymo įrenginių statyba Paluknyje“ tarp Užsakovo – UAB „Trakų vandenys“ – ir Rangovo – „Per Aarsleff A/S“ – bus atlikta Aukštadvario valymo įrenginių rekonstrukcija, taip pat įrengta 1,92 kilometro naujų vandentiekio, 3,90 kilometro nuotekų tinklų ir pastatyta nauja nuotekų siurblinė. Paluknyje bus įrengti nauji valymo įrenginiai, nutiesta 0,8115 kilometro naujų vandentiekio ir 1,7085 kilometro nuotekų tinklų. Kol kas nutiesta daugiau nei 5 kilometrai tinklų, tai yra, apie 73 proc. visų darbų apimties. Taip pat vykdoma Aukštadvario nuotekų valymo įrenginio statyba.

Iki projekto pabaigos dar liko pakloti kiek daugiau nei ketvirtadalį visų planuotų inžinerinių tinklų, juos išbandyti, atlikti dezinfekciją, taip pat užbaigti Rūdiškių miestelyje esančių siurblinių rekonstrukciją Aukštadvario ir Paluknio nuotekų valymo įrenginių statybą.

Šio projekto įgyvendinimas leis apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio. Atlikti darbai prisideda prie visos Lietuvos Respublikos darnaus vystymosi strategijos, kadangi gamtos ištekliai naudojami efektyviau, pavojus žmonių sveikatai mažėja, o Trakų rajono gyventojus pasiekia ES standartus atitinkantis geriamasis vanduo. Projektas padės sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių.

 

 

 

 

I virsu ^