Informacija apie pradedamą pirkimą – vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Rūdiškių mieste

 I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: UAB „Trakų vandenys“, 281523640
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Birutės g.  27, LT-21114 Trakai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: Evelina Kriščiūnienė, tel.: 852852793, 8 656 74 293, faks. 852855581, el. paštas juristas@trakuvandenys.lt, interneto adresas http://www.trakuvandenys.lt

II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Rūdiškių mieste
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkančioji organizacija – UAB ,,Trakų vandenys“, vykdydama projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Trakų rajone (Aukštadvaryje, Trakuose, Varnikuose, Lentvaryje, Rūdiškėse, Onuškyje, Paluknyje)“ atlieka supaprastinto atviro pirkimo ,,Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Rūdiškių mieste“ procedūras projektavimo ir rangos darbams įsigyti. Pagrindiniai šio pirkimo darbai yra šie:
a) vandentiekio tinklų įrengimas Rūdiškėse (Trakų r.) – apie 3,180 km;
b) nuotekų tinklų įrengimas Rūdiškėse (Trakų r.) – apie 4,610 km;
c) 3 siurblinių Rūdiškėse (Trakų r.) įrengimas; d) techninio-darbo projekto parengimas.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas atviras konkursas
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Supaprastintų Viešųjų pirkimų taisyklių IV skyriaus 34 punktu, ir VPĮ 84 str.

I virsu ^