Informacija apie sudarytas sutartis – elektros energija

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: UAB „Trakų vandenys“, 281523640
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Birutės g.  27, LT-21114 Trakai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: Evelina Kriščiūnienė, tel.: 8528 52793, 8 656 74 293, faks. 8528 55581 , el. paštas juristas@trakuvandenys.lt, interneto adresas http://www.trakuvandenys.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 132160

II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Elektros energijos pirkimas
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
1. Elektros energijos tiekimo vieta – visi UAB „Trakų vandenys“ priklausantys objektai.
2. Preliminarus perkamos elektros energijos kiekis 1 860 000 kWh.
3. Leistinoji naudoti galia –1906 kW.
4. Prisijungimo prie skirstomųjų tinklų įtampa 0.4 kV.
5. Sunaudotos elektros energijos apskaita ir atsiskaitymai turi būti vykdomi kartą per mėnesį pagal įrengtų daugiatarifinių komercinių skaitiklių rodmenis.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ:
III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Elektros energijos pirkimas
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „LATVENERGO PREKYBA“, pakeistas įmonės pavadinimas į UAB  „Elektrum Lietuva“, įm.k.301506046
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais: 354467,90 Lt su PVM.
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I virsu ^