Informacija apie sudarytas sutartis – degalai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: UAB „Trakų vandenys“, 281523640
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Birutės g.  27, LT-21114 Trakai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: Evelina Kriščiūnienė, tel.: 8 656 74 293, 8528 52793, faks. 8528 55581, el. paštas juristas@trakuvandenys.lt, interneto adresas http://www.trakuvandenys.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 131759

II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: ŠVIESIŲJŲ NAFTOS PRODUKTŲ PIRKIMAS IŠ DEGALINIŲ, ESANČIŲ TRAKUOSE IR LENTVARYJE
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: 1.Pirkimų objektas – šviesiųjų naftos produktų: dyzelinio kuro ir benzino (toliau -  „Degalai“) pirkimas, aptarnaujant Pirkėjo transporto priemones ir mechanizmus ištisą parą, darbo ir poilsio dienomis degalinėse, esančiose Trakuose ir Lentvaryje, nedidesniu kaip 5 km atstumu nuo automobilių garažų.
2.Preliminarus prekių kiekis – 118 000 litrų. Pirkimo objektas suskirstytas į 2 dalis.
Privalomieji reikalavimai ir preliminarūs kiekiai pagal pirkimo objekto dalis:
I pirkimo objekto dalis:
Degalų pirkimas iš degalinių Trakų miesto apylinkėse:
Benzinas A95 – 44 000 litrų;
Dyzelinis kuras – 47 000 litrų;
Viso – 91 000 litrų.
Atstumas nuo degalinių iki automobilių garažų turi būti ne didesnis kaip 5 km.
II pirkimo objekto dalis:
Degalų pirkimas iš degalinių Lentvario miesto apylinkėse:
Benzinas A95 – 9 000 litrų;
Dyzelinis kuras -18 000 litrų.
Viso – 27 000 litrų.
Atstumas nuo degalinių iki automobilių garažų turi būti ne didesnis kaip 5 km.
3. Garantijos:
3.1. Tiekiami Degalai turi atitikti pateiktų kokybės sertifikatų rodiklius.
3.2. Tiekiamas dyzelinis kuras turi būti sezoninis.
3.3. Tiekiamas benzinas turi atitikti nurodytą sertifikate oktaninį skaičių.
3.4. Tiekiami Degalai privalo turėti kokybės sertifikatus, kuriuose nurodyta: sertifikato Nr., įmonė-gamintoja, jos kodas ir adresas, prekės pavadinimas ir numeris standarto, kurio reikalavimus atitinka prekės, pagaminimo data, atsakingų už sertifikate pateiktų duomenų teisingumą asmenų pavardės ir jų parašai bei įmonės, išdavusios kokybės sertifikatą, spaudas.
3.5. Degalų išdavimo santykinė paklaida kuro užpylimo kolonėlėse neturi viršyti 0,5 procento.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ:
III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas: I dalis. ŠVIESIŲJŲ NAFTOS PRODUKTŲ PIRKIMAS IŠ DEGALINIŲ, ESANČIŲ TRAKUOSE.
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „KRIKETAS“
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais: 409887,50 su PVM
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ:
III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): II dalis.  ŠVIESIŲJŲ NAFTOS PRODUKTŲ PIRKIMAS IŠ DEGALINIŲ, ESANČIŲ LENTVARYJE.
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „EMSI“
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais: 120650,31 su PVM
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

I virsu ^