Skelbimas apie pradedamą pirkimą – elektros energija

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: UAB „Trakų vandenys“, 281523640
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Birutės g.  27, LT-21114 Trakai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: Evelina Kriščiūnienė, tel.: +370-528 52793, 8 656 74293, faks. +370-528 55581, el. paštas juristas@trakuvandenys.lt, http://www.trakuvandenys.lt.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Elektros energijos pirkimas
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
1.Elektros energijos tiekimo vieta – visi UAB „Trakų vandenys“ priklausantys objektai.
2.Preliminarus perkamos elektros energijos kiekis 1 860 000 kWh.
3.Orientacijai elektros energijos poreikiai planuojami mėnesiams.
4.Leistinoji naudoti galia –1906 kW.
5.Prisijungimo prie skirstomųjų tinklų įtampa 0.4 kV.
6.Sunaudotos elektros energijos apskaita ir atsiskaitymai turi būti vykdomi kartą per mėnesį pagal įrengtų daugiatarifinių komercinių skaitiklių rodmenis.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas atviras konkursas
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Vadovaujantis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių IV skyriaus 34 punktu, ir VPĮ 84 str.

I virsu ^