Informacija apie sudarytą sutartį

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: UAB „Trakų vandenys“, 281523640
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Birutės g.  27, LT-21114 Trakai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: Evelina Kriščiūnienė, tel. 852852793, mob. tel. 865674293, faks. 852855581, el. paštas juristas@trakuvandenys.lt, http://www.trakuvandenys.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 124490

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Aukštadvaryje, vandentiekio ir nuotekų tinklų, naujų nuotekų valymo įrenginių statyba Paluknyje“
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Trakų rajone (Aukštadvaryje, Trakuose, Varnikuose, Lentvaryje, Rūdiškėse, Onuškyje, Paluknyje)“ finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą. Programa vykdoma Sanglaudos fondo, LR Valstybės biudžeto bei Perkančiosios organizacijos lėšomis.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ:

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):  -
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Per Aarsleff A/S, (302307182)
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais: 9 142 074,73 su PVM
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: Darbo projekto parengimas, elektrotechnikos-automatikos  darbai, archeologiniai tyrimai.

I virsu ^