Informacija apie sudarytą sutartį

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: UAB „Trakų vandenys“, 281523640
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Birutės g.  27, LT-21114 Trakai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo kontaktams: Pavel Žeromskij, tel. 8528 52793, mob. tel. 8 699 84820, faks. 8 528 55581, el. paštas projektai@trakuvandenys.lt, http://www.trakuvandenys.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 118099

II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Trakų rajone. Darbų pirkimas“
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Trakų ir Lentvario miestuose. Planuojama nutiesti vandentiekio tinklų – 3,517 km, ir nuotekų tinklų – 5,49 km, pastatyti 9 nuotekų siurblines.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: darbai

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių)):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): -
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Požeminės jungtys“
III.3. Bendra galutinė sutarties vertė litais: 4678764,39 su PVM
III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: Techninio ir darbo projekto parengimas; darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugų teikimas; nuotekų siurblinių elektrotechninė, automatinio valdymo ir informacijos perdavimo dalys; susisiekimo komunikacijos; archeologiniai tyrimai.

I virsu ^