Informacija apie užsakymus išvežti septikų ir nuotekų kaupimo rezervuarų turinį

Užsakymai išvežti septikų ir nuotekų kaupimo rezervuarų turinį priimami darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 telefonais: Trakuose, S.Trakuose, Žaizdriuose – 8-528 41033, Lentvaryje – 8-528 28486, Rūdiškėse, Onuškyje, Paluknyje – 8-528 57766.
Užsakymas įvykdomas per 3 darbo dienas, neskaičiuojant užsakymo priėmimo dienos.
Vartotojams, turintiems geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su UAB „Trakų vandenys“, nuotekų kiekis, nedidesnis už suvartoto geriamo vandens kiekį, išvežamas be papildomo mokesčio.
Vartotojas, užsakantis išvežti septikų ir nuotekų kaupimo rezervuarų turinį, bet kuriuo metų laiku privalo užtikrinti tinkamas sąlygas asenizacinei mašinai privažiuoti prie septiko ar rezervuaro dangčio (nuvalyti sniegą, patraukti pašalinius daiktus).
Eksploatuojant septikų ir nuotekų kaupimo rezervuarus privaloma vadovautis „Nuotekų kaupimo rezervuarų bei septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės rekomendacijomis R22-00”, 2000 m.

I virsu ^