Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį – elektros energija

INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
2012  m. vasario 17 d. Nr. 2

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: UAB „Trakų vandenys“, į.k. 281523640;
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Birutės g. 27, LT-21114, Trakai;
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: direktorius, Sigitas Radzevičius,  telefonas(-ai) 8528 55560, faksas 8528 55581, el. paštas direktorius@trakuvandenys.lt, www.trakuvandenys.lt;
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 116759.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: „Elektros energijos pirkimas“;
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: „Elektros energijos pirkimas“;
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės.

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:
III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „SBE Energy“;
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM):385.490;
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyta mažiausia kaina;
III.4.1.Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus :

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2012-02-17.

 

I virsu ^