Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį – ilgalaikė paskola

INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ
2012  m. vasario 17 d. Nr. 2

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: UAB „Trakų vandenys“, į.k. 281523640;
I.1.1. Adresas, pašto kodas: Birutės g. 27, LT-21114, Trakai;
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: vyr. finansininkė Rūta Radavičienė,  telefonas(-ai) 8528 55663, faksas 8528 55581, el. paštas buhalterija@trakuvandenys.lt, www.trakuvandenys.lt/;
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 116773.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: „Ilgalaikė 500 tūkst.Lt paskola susidariusiam kreditoriniam įsiskolinimui už įsigytą ilgalaikį turtą, vykdant investicinį projektą, padengti“;
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: „Ilgalaikė 500 tūkst.Lt paskola susidariusiam kreditoriniam įsiskolinimui už įsigytą ilgalaikį turtą, vykdant investicinį projektą, padengti“;
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.

 

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ:

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: Swedbank, AB bankas;
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (litais arba kita valiuta) (su/be PVM): 500 tūkst. Lt;
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: pasiūlyta mažiausia kaina;
III.4.1.Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus :

IV. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2012-02-17.

 

I virsu ^