Skelbimas apie pradedamą pirkimą – vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: UAB „Trakų vandenys“, 281523640
I.1.1.  Adresas, pašto kodas: Birutės g.27, LT-21114 Trakai
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo kontaktams projektų vadovas Pavel Žeromskij, telefonas(-ai) 8 699 84820, faksas 8 528 55581, el. paštas projektai@trakuvandenys.lt
I.2. Perkančioji organizacija yra įgaliota kitos perkančiosios organizacijos atlikti pirkimą: Ne

II. PIRKIMO OBJEKTAS

II.1. Pirkimo pavadinimas: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Trakų ir Lentvario miestuose
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
II.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą – prekės, paslaugos ar darbai): darbai
II.2.2. Pirkimo objekto kodai pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (angl. CPV): 45231300-8, 45232423-3.
II.3. Trumpas apibūdinimas apie numatomą perkamų prekių kiekį, paslaugų ar darbų apimtis:      vandentiekio tinklų – 3,517 km, nuotekų tinklų – 5,49 km, nuotekų siurblinės – 9.
II.4. Numatomas prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminas: 2013 m.
II.5. Sutarties trukmė ir jos pratęsimo galimybės: 18 mėn. ir 6 mėn. pratęsimo galimybė.

III. PIRKIMO BŪDAS IRJO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS

III.1. Pirkimo būdas: Supaprastintas atviras konkursas
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas:  UAB „Trakų vandenys“ Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 21p. 

IV. TERMINAI

IV.1. Numatoma pirkimo pradžia: 2012-01-16
IV.2. Numatoma pasiūlymų ar paraiškų pateikimo data: 2012-02-08

 

I virsu ^