UAB „Trakų vandenys“ vartotojų ir abonentų dėmesiui!

   Visus vartotojus ir abonentus kviečiame susirūpinti turimais įsiskolinimais už UAB „Trakų vandenys“ suteiktas paslaugas. Primename, kad vartotojai privalo kas mėnesį deklaruoti geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis ir apmokėti priskaičiuotą sumą už suvartotą vandenį. Nesant apskaitos prietaiso vartotojas už suvartotą vandens kiekį privalo apmokėti pagal Trakų rajono savivaldybės patvirtintas geriamojo vandens suvartojimo normas.

   Primename, kad už suvartotą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, įskaitant pardavimo kainą, vartotojas turi sumokėti UAB „Trakų vandenys“ iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos. Jeigu vartotojas nustatytu terminu neatsiskaito už suteiktas paslaugas, UAB „Trakų vandenys“ gali nutraukti, sustabdyti ar apriboti geriamojo vandens tiekimą ir (ar) nuotekų priėmimą.

   Informuojame, kad tinkamai ir laiku neatsiskaičius už suteiktas paslaugas, UAB „Trakų vandenys“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kreipiasi į teismą dėl įsiskolinimo priteisimo ir į Antstolių kontorą dėl įsiskolinimo išieškojimo. Tuo atveju nuo susidariusio įsiskolinimo už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojami 0,04 % delspinigių. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.210 str. (Palūkanos) ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.37 str. (Palūkanos pagal prievoles) taip pat skaičiuojami 5 % palūkanų. Primename, kad prasidėjus įsiskolinimo išieškojimo procesui, kurį vykdo antstolio institucija, visas teismo (bylinėjimosi) bei antstolio darbo išlaidas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, sumoka skolininkas. Taip pat informuojame, kad vartotojui neatsiskaičius už suteiktas paslaugas, UAB „Trakų vandenys“ kreipsis į Antstolių kontorą ir skolų išieškojimo įmones dėl ikiteisminio skolų išieškojimo.

   Kviečiame visus vartotojus ir abonentus atsiskaityti už suteiktas paslaugas jiems labiausiai priimtinu atsiskaitymo būdu (bankas, paštas, kredito unija, interneto bankininkystė, UAB „Trakų vandenys“ kasa ir kt.). Informacija apie įkainius, priskaičiuotą vandens kiekį bei turimus įsiskolinimus teikiama UAB „Trakų vandenys“ Abonentų skyriuje telefonu 8 528 55559.

   UAB „Trakų vandenys“ Abonentų skyriaus informacija

I virsu ^