Lentvario miesto vartotojų dėmesiui


DĖL
IŠ EUROPOS SĄJUNGOS
STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ
BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO
NR. 05.3.2-VIPA-T-024-02-0002
„NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS
PLĖTRA TRAKŲ RAJONE“ 
PRADŽIOS

Uždaroji akcinė bendrovė „Trakų vandenys“ (kaip projekto vykdytojas)ir Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (kaip įgyvendinančioji institucija)šių metų gruodžio 1 d. pasirašė atitinkamus dokumentus dėl naujo investicinio projekto (projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis) vykdymo.

Projekto apimtys:
Planuojama pakloti naujus buitinių nuotekų šalinimo tinklus Lentvario miesto, šiose gatvėse: Pušų, Perkūno, Kampo, Vaivos, Lelijų, Lakštingalų, Ryto, Tujų, Naujoji, Pietų, Gintaro. Viso planuojama nutiesti apie 7 km nuotekų tinklų. Preliminariai planuojamos pastatyti 3 nuotekų siurblinės (Vaivos g., Lakštingalų g. ir Naujoje g.). Tai pat numatoma nutiesti apie 600 m naujų vandentiekio tinklų Lentvario miesto Lakštingalų ir Ryto gatvėse.
Projektui pritarė Trakų raj. savivaldybės taryba, savo sprendimu įgaliojusi UAB „Trakų vandenys“ direktorių teikti paraišką bei esant reikalui užtikrinti finansavimą. Projektas skirtas plėsti vandens ir nuotekų tinklus Lentvario mieste (tinklai pateks į vieną iš aglomeracijų, kurioms taikomi direktyvos 91/271/EEB dėl miestų nuotekų valymo reikalavimai ir apie kurias informacija teikiama Europos Komisijai).
Dalis projekto darbų jau pradėtos vykdyti, atliktas dalies rangos darbų pirkimas ir pasirašyta tinklų tiesimo rangos darbų sutartis ( su UAB „Požeminės jungtys“) dėl rangos darbų atlikimo Vaivos ir Kampo gatvėse Lentvaryje (pagal anksčiau parengtą techninį projektą). Rangovas užbaigs atlikti darbo projektą ir (kai leis gamtinės sąlygos) pradės rangos darbus.
UAB „Trakų vandenys“ pradėjo rengti likusių projekte numatytų gatvių tinklų tiesimo projektavimo bei rangos darbų pirkimų procedūras.

Projektiniai pasiūlymai:
Tekstinė dalis
1-as brėžinys
2-as brėžinys
3-as brėžinys

UAB „Trakų vandenys“ administracija

 

I virsu ^