Daugiabučių namų gyventojų DĖMESIUI

Daugiabučių namų gyventojų,
turinčių sudarytas Šalto vandens tiekimo ir
nuotekų nuvedimo sistemų priežiūros sutartis,
DĖMESIUI

Vykdydami įmonės veiklos pertvarką ir siekdami gerinti siūlomų paslaugų kokybę
ir prieinamumą, nuo 2021 m. sausio 1 d. keisime Daugiabučių namų gyventojų, turinčių
sudarytas Šalto vandens tiekimo ir nuotekų nuvedimo sistemų priežiūros sutartis,
aptarnavimo tvarką. Vartotojams bus siūloma sudaryti naujas sutartis. Su siūlomomis
aptarnavimo sąlygomis ir sutarčių projektais vartotojus supažindinsime iš anksto.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Informacinis pranešimas, kuriuo informavome,
kad nuo 2020-09-01 nebus taikomas vidaus tinklų priežiūros mokestis ir, kad
Šalto vandens tiekimo ir nuotekų nuvedimo sistemų priežiūros sutartys bus laikomos
negaliojančiomis, yra ATŠAUKIAMAS.

PRANEŠAME, kad Šalto vandens tiekimo ir nuotekų nuvedimo sistemų priežiūros sutartys
iki 2020-12-31 bus vykdomos įprastine tvarka.

pagarbiai
UAB „Trakų vandenys“ administracija

I virsu ^