Daugiabučių namų gyventojų DĖMESIUI

Daugiabučių namų gyventojų, turinčių sudarytas Šalto vandens tiekimo
ir nuotekų nuvedimo sistemų priežiūros sutartis,
DĖMESIUI

Informuojame, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. UAB „Trakų vandenys“ netaikys daugiabučių
namų (butų) ir kitų patalpų savininkams mokesčio už bendrojo naudojimo vandentiekio ir
nuotekų sistemų, jų įrenginių nuolatinę techninę priežiūrą bei avarijų likvidavimą.
Su gyventojais sudarytos Šalto vandens tiekimo ir nuotekų nuvedimo sistemų priežiūros
sutartys yra laikomos negaliojančiomis ir jų šalims nesukelia jokių teisių ir pareigų.

Nuo š. m. rugsėjo 1 d., įvykus avarijai bendro naudojimo vandentiekio ar nuotekų
tinkluose,  gyventojai turės kreiptis į UAB ,,Trakų vandenys“ dėl šių avarijų lokalizavimo
ir  likvidavimo (remonto). Bendrovės darbuotojai atvykę į vietą, ir atlikę darbus, gyventojui (-ams)
surašys  nustatytos formos atliktų avarijos lokalizavimo ir likvidavimo darbų aktą.

UAB ,,Trakų vandenys“ siūlo daugiabučių namų bendrijoms, daugiabučių namų
administratoriams ar daugiabučių namų gyventojams, veikiantiems jungtinės veiklos
pagrindais, sudaryti su vandens tiekėju UAB ,,Trakų vandenys“ sutartis dėl aukščiau
paminėtų darbų atlikimo (avarijų lokalizavimo, likvidavimo ir remonto darbų).

Paaiškiname, kad gyventojai taip pat turi teisę kreiptis ir  į kitą įmonę, kuri
specializuojasi inžinerinių tinklų remonto darbuose.

Smulkesnę informaciją teikia:
Vaidutis Ereminas, abonentų skyriaus viršininkas tel. 8 685 29197;
Abonentų skyrius tel. 8 528 55559

UAB „Trakų vandenys“ administracija

I virsu ^