Vartotojų, individualiai tvarkančių nuotekas, dėmesiui

Pranešame, kad UAB „Trakų vandenys“, kartu su Trakų rajono savivaldybe bei Trakų aplinkos apsaugos
inspekcija tikrins vartotojus, individualiai tvarkančius nuotekas, kaip laikomasi Trakų rajono savivaldybės
tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. S1-264 patvirtintu „Trakų rajono savivaldybės teritorijų,
kuriuose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, nuotekų tvarkymo taisyklės“
reikalavimų.

UAB „Trakų vandenys“ administracija

I virsu ^