Dėl geriamojo vandens kokybės Vytauto g. 55, Trakai

Skelbiame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamento
pakartotinų tyrimų, paimtų iš gyvenamo namo adresu Vytauto g. 55, Trakai,
rezultatus ir tyrimo protokolą.

2020-01-22 Vytauto g. 55, Trakai – geriamojo vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normą HN24:2017

I virsu ^