Vartotojų dėmesiui – dėl geriamojo vandens kokybės

Skelbiame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamento išvadas
dėl geriamojo vandens kokybės Trakų, Senųjų Trakų ir Lentvario miestuose:

1. Aukštadvario g. 4, Trakai – geriamojo vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normą HN24:2017

2. Nerūdininkų g. 7, Senieji Trakai - geriamojo vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normą HN24:2017

3. Lentvario miestas - geriamojo vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normą HN24:2017

4. Vytauto g. 55, Trakai - iš čiaupo imto mėginio geriamojo vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normą HN24:2017
dėl vienintelio neatitikusio pagal Lietuvos higienos normą HN24:2017 cheminio rodiklio
iš namo įvado Vytauto g. 55, Trakuose UAB „Trakų vandenys“, įvertinusi tai, kad ta pačią dieną
bei 2019-12-23 d. imti mėginiai iš namo čiaupo ir Varnikų vandenvietės atitiko minėtą higienos
normą, kreipėsi į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos  Vilniaus departamentą dėl
pakartotino tyrimo atlikimo.

UAB „Trakų vandenys“ administracija

I virsu ^