Skelbiamas aukcionas

UAB ,,Trakų vandenys“ skelbia nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono (toliau – Aukciono) būdu.

Pardavimo objektai           

Nekilnojamasis turtas:
1.1 Pastatas –Siurblinė, u/n 7989-0001-0496, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, pažymėjimas plane 49H1p, statybos pabaigos metai – 1971 m., baigtumo procentas – 100%, bendras plotas 7,48 kv. m., pagrindinis plotas 7,48 kv. m., tūris 27 kub. m., užstatytas plotas 11,00 kv. m., esanti adresu: Trakų g.68A, Senųjų Trakų k., Senųjų Trakų sen.,  Trakų r. sav.;
1.2 Kiti inžineriniai statiniai – Vandens bokštas, gręžiniai – 2 vnt., u/n 7997-0026-6015, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, statybos pabaigos metai – 1970 m., baigtumo procentas – 100 %, esantys adresu: Trakų g.68A, Senųjų Trakų k., Senųjų Trakų sen.,  Trakų r. sav.;
1.3 Kiti inžineriniai statiniai – Tvora, u/n 4400-5141-0844, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, pažymėjimas plane t, statybos pabaigos metai – 1987 m., statinio kategorija – I grupės nesudėtingasis, baigtumo procentas – 100%, aukštis – 1,80 m., ilgis – 339,96 m., esantys adresu: Trakų g.68A, Senųjų Trakų k., Senųjų Trakų sen.,  Trakų r. sav.;
1.4 Vandentiekio tinklai – Vandentiekio vamzdynas, u/n 4400-5141-0830, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – vandentiekio tinklų, pažymėjimas plane V, statybos pabaigos metai – 1987 m., statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis, baigtumo procentas – 100%, ilgis – 125,80, gylis – 2 m., vandentiekio linijos reikšmė – skirstomoji (kvartalinė), esantys adresu: Trakų g.68A, Senųjų Trakų k., Senųjų Trakų sen.,  Trakų r. sav.;
1.5 Žemės sklypas – u/n 4400-2684-7338, kadastrinis adresas – 7970/0001:126 Senųjų Trakų k. v., paskirtis  – kita, bendras žemės sklypo plotas – 0,7291 ha, esantys adresu: Trakų g.68A, Senųjų Trakų k., Senųjų Trakų sen.,  Trakų r. sav.;

Nuosavybė

Parduodami turto objektai nuosavybės teise priklauso UAB ,,Trakų vandenys“, į/k 281523640, buveinė: Žemaitės g. 17, Varnikų k., Trakų r. sav. :
2.1 Pastato – Siurblinės įregistravimo pagrindas –2019-02-27 Priėmimo – perdavimo aktas Nr. AP8-81;
2.2 Kitų inžinerinių statinių – Vandens bokšto, gręžinių – 2 vnt. įregistravimo pagrindas  -
1998-04-30 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr.28, 1998-10-01 Priėmimo perdavimo aktas, 2002-09-16 statybos inspekcijos tarybos pažyma Nr.107/11/218;
2.3 Kitų inžinerinių statinių – Tvoros įregistravimo pagrindas – 1998-04-30 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr.28, 1998-10-01 Priėmimo perdavimo aktas;
2.4 Vandentiekio tinklų – Vandentiekio vamzdyno įregistravimo pagrindas – 1998-04-30 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr.28, 1998-10-01 Priėmimo perdavimo aktas;
2.5 Žemės sklypo įregistravimo pagrindas –2019-05-30 Valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartis, Notarinio registro Nr. JK-2549.

Pradinė parduodamų objektų pardavimo kaina
Pradinė pardavimo kaina yra 90 000 Eur (devyniasdešimt tūkstančių eurų).

Viešo aukciono vieta ir laikas
Viešas aukcionas vyks 2019 m. birželio 25 d. 11.00 val. UAB „Trakų vandenys“ buveinėje: adresu: Žemaitės g. 17, Varnikų k., Trakų r. sav., direktoriaus kabinetas.

Pilnos aukciono sąlygos pdf formate

Aukciono nuostatai

Aukciono nuostatų priedai

 

I virsu ^