Dėl arseno tyrimų

Vadovaujantis valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. B1-1010,
UAB „Trakų vandenys“ ir Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai pakartotinai paėmė mėginius arseno rodikliui nustatyti.

Šį kartą mėginiai buvo imami ne iš vandenviečių, bet iš  vartojimo vietų, t. y. parduotuvių, mokyklų, darželių, ligoninių bei fizinių asmenų geriamojo vandens ėmimo čiaupų.
Informuojame, kad pagal higienos normų HN24:2017 reikalavimus, arseno kiekio ribinė vertė yra 10 µg/l.

Laboratorijos  atlikto geriamojo vandens tyrimo rezultatai:

VARNIKŲ vandenvietė – <1 µg/l
TOTORIŠKIŲ vandenvietė − <1 µg/l
ČIŽIŪNŲ vandenvietė − <1 µg/l
AUKŠTADVARIO vandenvietė − 2,88+- 0,36 µg/l
KARIOTIŠKIŲ vandenvietė − <1 µg/l
UŽUTRAKIO vandenvietė − <1 µg/l
JOVARIŠKIŲ vandenvietė − <1 µg/l
BIJŪNŲ vandenvietė − 4,49 +- 0,56 µg/l
BRAŽUOLĖS vandenvietė − <1 µg/l
RYKANTŲ vandenvietė − <1 µg/l
RŪDIŠKIŲ vandenvietė – 2,51 +- 0,31 µg/l
ONUŠKIO vandenvietė – 7,23 +- 0,9 µg/l
GRENDAVĖS vandenvietė − <1 µg/l
DUSMENŲ vandenvietė − <1 µg/l
VAICKŪNIŠKIŲ vandenvietė − <1 µg/l
ALEŠIŠKIŲ vandenvietė – 3,79 +- 0,47 µg/l
TOLKIŠKIŲ (Karaliūnų) vandenvietė − <1 µg/l
PALUKNIO vandenvietė − <1 µg/l
MADZIŪNŲ vandenvietė − <1 µg/l
TILTŲ vandenvietė − <1 µg/l

Taip pat norime priminti, kad remiantis higienos norma HN24:2017 indikatoriniai geriamojo vandens kokybės rodikliai, pagal iš anksto suderintą su Trakų valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba programinės priežiūros planą nustatomi kartą į ketvirtį, o Varnikų vandenvietėje, kaip didžiausioje, geriamojo vandens kokybės rodikliai nustatomi 7 kartus per metus.

I virsu ^