Centralizuota vandentiekio ir nuotekų sistema galės naudotis dar daugiau gyventojų

Vanduo – gyvybės šaltinis ir yra būtinas žmogui kiekvieną dieną. Vandentvarkos bendrovės „Trakų vandenys“ tikslas – klientams tiekti kokybišką, Lietuvos higienos normas atitinkantį geriamąjį vandenį bei surinkti ir išvalyti buitines nuotekas, kad jos atitiktų aplinkosauginius reikalavimus.

UAB „Trakų vandenys“ turi ilgametę patirtį, kaip iš požeminių gręžinių išgauti ir tinkamai paruošti geriamąjį vandenį, kad jis būtų švarus ir saugus vartoti. Vis daugiau gyventojų įvertina centralizuoto nuotekų surinkimo ir tvarkymo privalumus, o aplinkos išsaugojimo ir tvarumo idėjos šiandien yra kaip niekad aktualios.
Siekiant padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Trakų rajone ir prisidėti prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos bei aplinkos išsaugojimo bendrovė UAB „Trakų vandenys“ nusprendė įgyvendinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovacijos ir plėtros projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone„.
Siekiant užtikrinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, atitinkančių nustatytus kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus, prieinamumą gyventojams, projekto įgyvendinimo metu bus modernizuota ir išplėsta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra Trakų rajone. Projekto bendra vertė siekia apie 2,5 mln. eurų. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų skiriama iki 1,5 mln. Eur, t. y., apie 60 proc., projektui įgyvendinti reikiamos sumos. Kitą  reikiamų lėšų dalį įsipareigojo apmokėti Trakų rajono savivaldybės administracija.
Šio projekto apimtyje, 2018 m. buvo pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai Paluknyje ir Rūdiškėse, o šių metų sausio mėn. pabaigti statyti vandens gerinimo įrenginiai ir Aukštadvaryje. Taip pat bus siekiama kapitališkai suremontuoti dar 1987 m. pastatytą nuotekų perpumpavimo siurblinę, esančią Bernardinų g. 2, Trakų mieste.
Lentvario mieste taip pat startavo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcijos darbai. Darbai pradedami nuo Klevų alėjos, tačiau vėliau persikels ir į Geležinkelio, Lauko, Fabriko, Vilniaus, Vytauto ir Pakalnės gatves. Planuojama tinklų rekonstrukcijos darbus užbaigti 2019 m. rudenį.
Senųjų Trakų kaime numatyta pakloti apie 7 km naujų nuotekų tinklų ir apie 4 km naujų vandentiekio tinklų, bei pastatyti priešgaisrinius hidrantus. Darbus numatyta atlikti šiose gatvėse: Vilniaus, Pilies, Žalioji, Draugystės, Jaunystės, Trumpoji, Pakalnės, Gėlių, Sodų, Trakų ir Statybininkų gatvėje. Atlikus tinklų klojimo darbus būtu sudaryta galimybė maždaug 171  gyventojui naudotis centralizuotu vandentiekiu, o taip pat virš 240 gyventojų galės prisijungti prie centralizuotai tvarkomų nuotekų tinklų. Nutiesus naujus tinklus, daugiau gyventojų galėtu naudotis patogumais buityje, kurių iki šiol neturėjo.
Šį tinklų plėtros projektą bus siekiama užbaigti iki 2021 m. Visu projekto įgyvendinimo metu bus organizuojami vieši susitikimai su vietos bendruomenėmis ir kitomis suinteresuotomis grupėmis, platinama kita aktuali projekto įgyvendinimo informacija.

Iš anksto atsiprašome gyventojų ir rajono svečių už laikinus nepatogumus, kol vyks statybos darbai, ir prašome būti kantrius.

Galimybę plėtoti gyventojų aprūpinimą ES direktyvų reikalavimus atitinkančiu geriamuoju vandeniu ir pagal reikalavimus užtikrinti tinkamą nuotekų tvarkymą, didinti vandentvarkos paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę, mažinti aplinkos užterštumą suteikia Europos Sąjungos parama – 2014-2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonė „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt

I virsu ^