Trakų rajono gyventojai neužilgo galės prisijungti prie naujų vandentvarkos tinklų

 

 

 

Prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos Trakų rajono gyventojai galės prisijungti jau netrukus. Artimiausiomis savaitėmis bus baigti paskutiniai projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Trakų rajone (Aukštadvaryje, Trakuose, Varnikuose, Lentvaryje, Rūdiškėse, Onuškyje, Paluknyje)“ (projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-061) darbai.

„Trakų rajono vandentvarkos infrastruktūra buvo gana prasta. Didelė dalis gyventojų neturėjo galimybės prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų valymo sistemos. Šis projektas pakeis gyvenimą didelei daliai rajono namų ūkių ir suteiks galimybę naudotis kokybiškomis bei ženkliai kasdienį gyvenimą palengvinančiomis paslaugomis. Šis projektas ne tik padės sumažinti aplinkos taršą, bet ir sukurs sveikesnes gyvenimo sąlygas rajono žmonėms“, – teigia UAB „Trakų vandenys“ projektų vadovas Pavel Žeromskij.
Pagal rangos darbų sutartį Nr. 2012/10/12M „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Trakų rajone (Trakai, Varnikai – Lentvaris, Rūdiškės II)“ tarp Užsakovo – UAB „Trakų vandenys“ – ir Rangovo – „Meyer & John GmbH&CO.KG“ Vilniaus filialo – planuota įrengti 2 ir rekonstruoti 3 nuotekų siurblines, nutiesti 10,35 kilometro nuotekų tinklų, o taip pat – 15,27 kilometro vandentiekio tinklų. Rangovas jau atliko visus projekte numatytus darbus, liko tik atstatyti statybos metu pažeistas dangas, gerbūvį, parengti dokumentaciją oficialiam statybos darbų užbaigimui.
Pagal antrąją investicijų paraiškos sutartį Nr. 2012/11/14/A „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Aukštadvaryje, vandentiekio ir nuotekų tinklų, naujų nuotekų valymo įrenginių statyba Paluknyje“ tarp Užsakovo – UAB „Trakų vandenys“ – ir Rangovo – „Per Aarsleff A/S“ – planuota atlikti Aukštadvario valymo įrenginių rekonstrukciją, taip pat įrengti 1,92 kilometro naujų vandentiekio bei 3,90 kilometro nuotekų tinklų ir pastatyti naują nuotekų siurblinę. Rangovui liko pakloti paskutinius vandentiekio ir nuotekų tinklų metrus bei padėti paskutinius štrichus rekonstruojant Aukštadvario valymo įrenginius ir statant siurblinę Paluknyje. Taip pat reikės atlikti gerbūvio atstatymo darbus.
Darbai pradėti 2012 metų gruodžio 3 dieną. Juos pabaigti planuojama birželio pradžioje. Bendroji projekto vertė 6,755 mln. eurų (be PVM). Darbai finansuojami 2007–2013 m. ES Struktūrinės paramos Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos biudžeto ir Projekto vykdytojo lėšomis. ES Struktūrinės paramos sanglaudos fondas skiria 5,742 mln. eurų, Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos sudaro 0,675 mln. eurų, o UAB „Trakų vandenys“ investicijos sudaro 0,338 mln. eurų. Darbai vykdomi pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“
Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Trakų rajone (Aukštadvaryje, Trakuose, Varnikuose, Lentvaryje, Rūdiškėse, Onuškyje, Paluknyje)“ metu atlikti darbai prisideda prie visos Lietuvos Respublikos darnaus vystymosi strategijos, kadangi gamtos ištekliai naudojami efektyviau, pavojus žmonių sveikatai mažėja, o Trakų rajono gyventojus pasiekia ES standartus atitinkantis geriamasis vanduo. Projektas padės sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių.
Daugiau informacijos, kaip prisijungti prie naujųjų vandentiekio ir nuotekų tinklų galite rasti UAB „Trakų vandenys“ interneto svetainėje www.trakuvandenys.lt ir paskambinę telefono Nr. 8 528 55559.

I virsu ^