Bendrovės „Trakų vandenys“ atstovai susitiko su gyventojais

 

 

 

 

Praėjusią savaitę UAB „Trakų vandenys“ atstovai susitiko su Aukštadvario, Lentvario bei Paluknio gyventojais ir supažindino juos su projektu „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Trakų rajone (Aukštadvaryje, Trakuose, Varnikuose, Lentvaryje, Rūdiškėse, Onuškyje, Paluknyje)“ (projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-061).

Susitikimų metu gyventojai supažindinti su galimybėmis prisijungti prie naujai paklotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, diskutuota apie galimybes ateityje plėsti centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklus. Gyventojų pageidavimu, bendrovės atstovai papasakojo, nuo ko priklauso centralizuotai tiekiamo vandens ir tvarkomų nuotekų kaina. Susitikimų dalyviai taip pat galėjo užduoti jiems rūpimus klausimus.

„Vykdant vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbus gyventojams sukeliama nepatogumų – šiek tiek apgadinama gatvių, kuriose vykdomi darbai, danga, gerbūvis ir pan. Nors negalime rangovo priversti sutvarkyti aplinką geriau nei buvo, bent jau į tokią būklę, kokia ji buvo iš pradžių, jis privalo atstatyti. Mes, bendrovės „Trakų vandenys“ darbuotojai esame ne rangovo, o gyventojų pusėje, todėl pastebėjusius, kad rangovas piktnaudžiauja, neatlieka darbo iki galo, prašome gyventojus nedelsiant pranešti apie problemą mums ir ją spręsime. Be to, priduodami projektą rangovai privalės atsiskaityti ne tik mums, bet ir savivaldybei bei seniūnui“, – teigia UAB „Trakų vandenys“ projektų vadovas Pavel Žeromskij.

Pagal rangos darbų sutartį Nr. 2012/10/12M „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Trakų rajone (Trakai, Varnikai – Lentvaris, Rūdiškės II)“ tarp Užsakovo – UAB „Trakų vandenys“ – ir Rangovo – „Meyer & John GmbH&CO.KG“ Vilniaus filialo – planuojama įrengti 2 ir rekonstruoti 3 nuotekų siurblines, nutiesti 10,35 kilometro nuotekų tinklų, o taip pat – 15,27 kilometro vandentiekio tinklų.

Pagal antrąją investicijų paraiškos sutartį Nr. 2012/11/14/A „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Aukštadvaryje, vandentiekio ir nuotekų tinklų, naujų nuotekų valymo įrenginių statyba Paluknyje“ tarp Užsakovo – UAB „Trakų vandenys“ – ir Rangovo – „Per Aarsleff A/S“ – bus atlikta Aukštadvario valymo įrenginių rekonstrukcija, taip pat įrengta 1,92 kilometro naujų vandentiekio, 3,90 kilometro nuotekų tinklų ir pastatyta nauja nuotekų siurblinė. Paluknyje bus įrengti nauji valymo įrenginiai, nutiesta 0,8115 kilometro naujų vandentiekio ir 1,7085 kilometro nuotekų tinklų.

Bendroji projekto vertė siekia 23 323 181,30 litų (be PVM). Iš 2007–2013 m. ES Struktūrinės paramos Sanglaudos fondo skiriama 19 824 659,45 litų suma, o iš Lietuvos Respublikos biudžeto – 2 332 312,86 litų. Bendrovės UAB „Trakų vandenys“ investicijos sudaro 1 166 208,99 litų.

Darbai pradėti 2012 metų gruodžio 3 dieną, o juos baigti planuojama 2015 metų gegužės mėnesį.

Šio projekto įgyvendinimas leis apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio. Atlikti darbai prisideda prie visos Lietuvos Respublikos darnaus vystymosi strategijos, kadangi gamtos ištekliai naudojami efektyviau, pavojus žmonių sveikatai mažėja, o Trakų rajono gyventojus pasiekia ES standartus atitinkantis geriamasis vanduo. Projektas padės sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių.

Primename, kad vadovaujantis UAB „Trakų vandenys“ 2009-04-24 Valdybos posėdžio Nr. 8 patvirtinta Abonentų prisijungimo prie naujai suprojektuotų ir klojamų iš ES fondų lėšų tinklų tvarka, būtina pateikti žemiau nurodytus dokumentus ir įvykdyti sąlygas:

  • Užpildyti paraišką techninėms sąlygoms gauti (pateikti sklypo plano kopiją ir žemės  nuosavybės dokumentų kopiją, bei sumokėti 17 Lt mokestį).
  • Prisijungimo tinklus gali kloti tik specializuota įmonė, o darbus gali prižiūrėti atestuotas darbų vadovas ir techninės priežiūros inžinierius.
  • Užbaigus prisijungimo darbus būtina atlikti nutiestų tinklų išpildomąją geodezinę nuotrauką ir pateikti ją  UAB „Trakų vandenys“.
  • Sumokėti prisijungimo mokestį (155 Lt už vandentiekio ir 100 Lt už nuotekų tinklų prisijungimą).
  • Dengiamus darbus suderinti UAB „Trakų vandenys“ Trakų skyriaus viršininku.
  • Abonentų skyriuje sudaryti sutartį su UAB „Trakų vandenys“ dėl vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bei suteiti galimybę įmonės specialistui užplombuoti vandens skaitiklį.
  • Atlikti vandens tyrimus.

Įvykdžius visus reikalavimus UAB „Trakų vandenys“ pradės tiekti geriamąjį vandenį ir šalinti buitines nuotekas.

 

 

 

 

 

 

I virsu ^