Centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Aukštadvaryje ir Rūdiškėse

 

 

 

Lietuvos Respublikos įstatymai numato, kad savivaldybės pačios turi organizuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Atsižvelgiant į tai, Trakų rajono savivaldybė ir UAB „Trakų vandenys“ didelį dėmesį skyrė centralizuotam vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimui, todėl 2014 metais pradėtas tinklų plėtros projektas Aukštadvaryje ir Rūdiškėse. UAB „Trakų vandenys“ pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai prašymą šio projekto įgyvendinimui skirti Europos Sąjungos Sanglaudos fondo paramą, kuri galėtų sudaryti beveik 85 proc. visų reikalingų lėšų. Likusi suma būtų finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Trakų rajono savivaldybės ir UAB „Trakų vandenys“ lėšomis. Parama bus skirta pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“.

Projekto apimtis

Šio projekto apimtyje vykdoma vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Aukštadvario miestelio Dariaus ir Girėno, Sodų, Naujoji, Liepų, Vilniaus, Pušyno, Skrebės, Draugystės, Vievio ir Aušros gatvėse bei Rūdiškių miesto Beržų, Šilo, Aušros, Ežero ir Ismonių gatvėse. Iki2015 m. vasario mėn. šiose gatvėse bendrai planuojama nutiesti apie4 kmvandentiekio tinklų, pakloti apie7 kmnuotekų tinklų ir pastatyti buitinių nuotekų siurblines.

Pasirašytos dvi rangos darbų sutartis

2013 m. spalio mėn. buvo pasirašyta rangos darbų sutartis dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų paklojimo Aukštadvario miestelyje. Sutarties vertė – 2.165.760,63 Lt. Darbus vykdo rangovas UAB „Šiaulių plentas“.

2013 m. gruodžio mėn. buvo pasirašyta rangos darbų sutartis dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų paklojimo Rūdiškių mieste. Sutarties vertė – 3.628.251,55 Lt. Darbus vykdo jungtinės veiklos partneriai UAB „Irdaiva“ ir UAB Edrija“. Atlikus geologinius ir topografinius tyrimus, rangovai šiuo metu rengia tinklų klojimo projektus.

Neabejotina nauda gyventojams

Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas nuolatinis vartotojams prieinamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, bus užtikrintas nuotekų išvalymas iki ES keliamų reikalavimų. Įgyvendinus projektą bus suteikta galimybė 169 gyventojų pasinaudoti kokybišku geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu. Pagerės tiekiamo vandens kokybė, sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša. Naujų nuotekų surinkimo tinklų išplėtimas sumažins neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, didins patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, didelį rekreacijos potencialą.

 

I virsu ^