Kainos

nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. O3E-262 vienašališkai nustatytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazinės kainos, Eur be PVM:

Rodiklis Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. galiojanti kaina
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams (įmonėms), perkantiems paslaugas buities ir komerciniams poreikiams (Eur/m³): 2,21
geriamojo vandens tiekimo 0,70
nuotekų tvarkymo 1,51
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade (Eur/m³): 2,07
geriamojo vandens tiekimo 0,56
nuotekų tvarkymo 1,51
3. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, Eur/ prietaisui per mėn.
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainos(be PVM), perskaičiuotos  pagal skaitiklių skersmenis, proporcingai vidutinėms tam tikro skersmens skaitiklių įsigijimo kainoms:
4,39
Skersmuo 15 mm 2,10
Skersmuo 20 mm 2,31
Skersmuo 25 mm 3,84
Skersmuo 32 mm 4,74
Skersmuo 40 mm 6,80
Skersmuo 50 mm 12,59
Skersmuo 80 mm 17,42
Skersmuo 100 mm 20,99
Skersmuo 150 mm 26,76
4. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis ir tvarkymo kaina (Eur/m³): 6,80

 

Į viršų ^