Kainos

nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. O3E-262 vienašališkai nustatytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazinės kainos, kurias pateikiame vartotojams Eur su PVM:

Rodiklis Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. galiojanti kaina
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, o nuotekos šalinamos centralizuotais tinklais (Eur/m³): 2,68
geriamojo vandens tiekimo 0,73
nuotekų tvarkymo 1,95
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, Eur/butui per mėn.:
kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 1,94
kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti 1,37
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, o nuotekos iš nuotekų kaupimo rezervuarų išvežamos asenizacinėmis mašinomis (Eur/m³):
geriamojo vandens tiekimo 0,73
nuotekų tvarkymo 8,29
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, Eur/butui per mėn.:
kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 1,94
kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti 1,37
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade, o nuotekos šalinamos centralizuotais tinklais (Eur/m³): 2,57
geriamojo vandens tiekimo 0,70
nuotekų tvarkymo centralizuotais tinklais 1,87
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, Eur/kiekvienam prietaisui per mėn.:
kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 1,77
kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti 1,65
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, o nuotekos iš nuotekų kaupimo rezervuarų išvežamos asenizacinėmis mašinomis (Eur/m³):
geriamojo vandens tiekimo 0,70
nuotekų tvarkymo, išvežant asenizacine mašina 8,25
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, Eur/kiekvienam prietaisui per mėn.:
kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 1,77
kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti 1,65

PASTABA:

vartotojams, turintiems nuotekų kaupimo rezervuarus: pasikeitus nuotekų išvežimo asenizacinėmis mašinomis tvarkai, vartotojai už  suvartotą vandenį mokės pagal apskaitos prietaiso parodymus, o už sukauptų nuotekų išvežimą ir išvalymą – pagal faktiškai išvežtą kiekį, sumokant už paslaugą avansiniu banko pavedimu, grynais įmonės kasoje arba paslaugą teikiančiam vairuotojui išrašius pinigų gavimo kvitą.

Į viršų ^