Kainos

nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. O3E-262 vienašališkai nustatytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazinės kainos, kurias pateikiame vartotojams Eur su PVM, keturių ženklų po kablelio tikslumu:

Rodiklis Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. galiojanti kaina
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, o nuotekos šalinamos centralizuotais tinklais (Eur/m³): 2,68
geriamojo vandens tiekimo 0,7260
nuotekų tvarkymo 1,9481
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, Eur/butui per mėn.:
kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 1,9360
kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti 1,3673
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, o nuotekos iš nuotekų kaupimo rezervuarų išvežamos asenizacinėmis mašinomis (Eur/m³):
geriamojo vandens tiekimo 0,7260
nuotekų tvarkymo 8,3006
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, Eur/butui per mėn.:
kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 1,9360
kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti 1,3673
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade, o nuotekos šalinamos centralizuotais tinklais (Eur/m³): 2,57
geriamojo vandens tiekimo 0,7018
nuotekų tvarkymo centralizuotais tinklais 1,8634
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, Eur/kiekvienam prietaisui per mėn.:
kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 1,7666
kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti 1,6456
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, o nuotekos iš nuotekų kaupimo rezervuarų išvežamos asenizacinėmis mašinomis (Eur/m³):
geriamojo vandens tiekimo 0,7018
nuotekų tvarkymo, išvežant asenizacine mašina 8,2522
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, Eur/kiekvienam prietaisui per mėn.:
kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 1,7666
kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti 1,6456

PASTABA:

vartotojams, turintiems nuotekų kaupimo rezervuarus: pasikeitus nuotekų išvežimo asenizacinėmis mašinomis tvarkai, vartotojai už  suvartotą vandenį mokės pagal apskaitos prietaiso parodymus, o už sukauptų nuotekų išvežimą ir išvalymą – pagal faktiškai išvežtą kiekį, sumokant už paslaugą avansiniu banko pavedimu, grynais įmonės kasoje arba paslaugą teikiančiam vairuotojui išrašius pinigų gavimo kvitą.

Į viršų ^