Kokybė

UAB „Trakų vandenys“, atlikdama geriamojo vandens viešosios tiekėjos funkcijas, remiantis galiojančiais Lietuvos Respublikoje teisės aktais vykdo geriamo vandens programinę priežiūrą.

Pagal bendrovėje sudarytus eksploatuojamų vandenviečių programinės priežiūros planus geriamo vandens mėginiai yra pristatomi Trakų valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, vykdančiai geriamojo vandens kokybės kontrolę.

UAB „Trakų vandenys“ vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaita už 2013 m.
UAB „Trakų vandenys“ vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaita už 2014 m.
UAB „Trakų vandenys“ vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaita už 2015 m.
UAB „Trakų vandenys“ vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaita už 2016 m.
UAB „Trakų vandenys“ vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaita už 2017 m.

Į viršų ^