Dėl perskaičiuotų paslaugų kainų

Informuojame, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2018 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. O3E-289 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Trakų vandenys” perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderino perskaičiuotas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, kurios buvo patvirtintos 2018 m. lapkričio 15 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1E-198 ir įsigalios nuo  2019 m. sausio 1 d.

Vadovaudamasi Įstatymo 34 straipsnio 14 dalies nuostatomis, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija įvertino, kad savivaldybės tarybai nustačius perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, Bendrovės aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų mokama suma už paslaugas sudarys 1,07 proc. vidutinių šeimos pajamų, o vartotojų, gaunančių centralizuotą vandens tiekimo paslaugą ir nuotekų transportavimo asenizacinėmis transporto priemonėmis paslaugą, mokama suma už paslaugas sudarys 2,23 proc. vidutinių šeimos pajamų, t.y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų.

Patvirtinus perskaičiuotas bazines kainas, bendra vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams sumažės 0,27 Eur/m3 (vien tik vandens tiekimo be nuotekų tvarkymo kaina nesikeis), o nuotekų išvežimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina padidės 0,20 Eur/m3 be PVM, lyginant su šiuo metu taikomomis perskaičiuotomis bazinėmis paslaugų kainomis.

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos po perskaičiavimo padidės 0,16 Eur – daugiabučių namų butų ir 0,15 Eur – individualių gyvenamųjų namų gyventojams, kuriems įrengtas apskaitos prietaisas, bei 0,11 Eur – daugiabučių namų butų ir 0,14 Eur – individualių gyvenamųjų namų gyventojams, kuriems nėra galimybės įrengti apskaitos prietaisą.

Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 str. 12 p. savivaldybių tarybų nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos perskaičiuojamos kiekvienais metais ir galioja 12 mėnesių nuo jų įsigaliojimo dienos.

UAB „Trakų vandenys“ administracija

I virsu ^