Įsibėgėja vandens kokybės gerinimo projektas

Šių metų pradžioje Trakų mieste ir rajone prasidėjo dideli geriamojo vandens kokybės gerinimo darbai, apie kuriuos savivaldybėje kalbama bemaž treji metai. Startą realiems darbams davė dar 2017 m. sausio mėnesį tarp geriamąjį vandenį miesto ir rajono gyventojams tiekiančios įmonės UAB „Trakų vandenys“ ir Aplinkos projektų valdymo agentūros pasirašyta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“ įgyvendinimo sutartis.

UAB „Trakų vandenys“ ir Aplinkos projektų valdymo agentūros pasirašytoje sutartyje užfiksuota, kad projekto biudžete numatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma –2.555.106,88 Eur. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų skiriama iki 1.531.518,26 Eur, t. y., apie 60 proc., projektui įgyvendinti reikiamos sumos. Kitą  reikiamų lėšų dalį įsipareigojo apmokėti Trakų rajono savivaldybės administracija.

Šio projekto apimtyje, pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai Paluknyje ir Rūdiškėse, iki kitų metų vasario mėnesio planuojama pabaigti statyti vandens gerinimo įrenginius ir Aukštadvaryje. Taip pat bus siekiama kapitališkai suremontuoti dar 1987 m. pastatytą nuotekų perpumpavimo siurblinę, esančią Bernardinų g. 2, Trakų mieste.

Lentvario mieste taip pat startavo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcijos darbai. Darbai pradedami nuo Klevų alėjos, kitais metais apims ir Geležinkelio, Lauko, Fabriko, Vilniaus, Vytauto ir Pakalnės gatves. Planuojama tinklų rekonstrukcijos darbus užbaigti 2019 m. rudenį.

Senųjų Trakų kaime numatyta pakloti apie 7 km naujų nuotekų tinklų ir apie 4 km naujų vandentiekio tinklų, bei pastatyti priešgaisrinius hidrantus. Darbai bus atliekami šiose gatvėse: Vilniaus, Pilies, Žalioji, Draugystės, Jaunystės, Trumpoji, Pakalnės, Gėlių, Sodų, Trakų ir Statybininkų gatvėje. Atlikus šiuos darbus planuojama, kad maždaug 171 Senųjų Trakų  gyventojui bus pagerinta vandens tiekimo  kokybė, o 243 gyventojams  paprastės bei pigs nuotekų surinkimas.

UAB „Trakų vandenys“ eilę metų sprendžia rajone įsisenėjusias vandens tiekimo problemas, kadangi seni tinklai yra susidėvėję, padažnėjo avarijos, o tai keldavo nemažai nepatogumų vietos gyventojams.

Savivaldybės administracija, kuri gyventojų aprūpinimą kokybišku geriamuoju vandeniu įvardijo kaip prioritetinę savivaldybės problemą, yra pasiryžusi nesustoti ir toliau siekti užsibrėžtų tikslų gerinant gyvenimo kokybę ne tik viso rajono gyventojams, bet ir pas mus atvykstantiems svečiams.

Galimybę plėtoti gyventojų aprūpinimą ES direktyvų reikalavimus atitinkančiu geriamuoju vandeniu ir pagal reikalavimus užtikrinti tinkamą nuotekų tvarkymą, didinti vandentvarkos paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę, mažinti aplinkos užterštumą suteikia Europos Sąjungos parama – 2014-2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonė „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt

Šį tinklų plėtros projektą bus siekiama užbaigti iki 2020 m. pradžios. Visu projekto įgyvendinimo metu  organizuojami vieši susitikimai su vietos bendruomenėmis ir kitomis suinteresuotomis grupėmis, platinama kita aktuali projekto įgyvendinimo informacija.

Iš anksto atsiprašome gyventojų ir rajono svečių už laikinus nepatogumus, kol vyks statybos darbai, ir prašome būti kantrius.

 

 

I virsu ^