Dėl arseno stebėsenos geriamajame vandenyje

Informuojame, kad UAB „Trakų vandenys“ visose savo eksploatuojamose vandenvietėse
valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nurodymu
atliko geriamojo vandens arseno tyrimus.
Visi tyrimų rezultatai neviršijo Lietuvos higienos normoje HN24:2003 nurodyto arseno rodiklio
ribinės vertės.

UAB „Trakų vandenys“
administracija

I virsu ^