Rykantų gyvenvietės vartotojų dėmesiui – rezultatai

Skelbiame Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvadas apie
Rykantų vandenvietės geriamojo vandens kokybę.

Dokumentas pdf formate

I virsu ^