Gyventojų ir įmonių dėmesiui

nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. O3E-262 vienašališkai nustatytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazinės kainos.

Gyventojams, € su PVM

Rodiklis Iki 2017 m. liepos 31 d. taikoma kaina Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. galiojanti kaina
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, o nuotekos šalinamos centralizuotais tinklais (Eur/m³): 2,57 2,68
Geriamojo vandens tiekimo 0,73 0,73
Nuotekų tvarkymo centralizuotais tinklais 1,84 1,95
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, Eur/butui per mėn.:
kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 1,94 1,94
kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti 1,37 1,37
2.  Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, o nuotekos iš nuotekų kaupimo rezervuarų išvežamos asenizacinėmis mašinomis (Eur/m³):
Geriamojo vandens tiekimo 0,73 0,73
Nuotekų tvarkymo, išvežant asenizacine mašina 7,16 8,29
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina, Eur/butui per mėn.:
kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 1,94 1,94
kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti 1,37 1,37
3.  Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade, o nuotekos šalinamos centralizuotais tinklais (Eur/m³): 2,46 2,57
Geriamojo vandens tiekimo 0,70 0,70
Nuotekų tvarkymo centralizuotais tinklais 1,76 1,87
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, Eur/kiekvienam prietaisui per mėn.:
              kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 1,77 1,77
              kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti 1,65 1,65
4.  Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, o nuotekos iš nuotekų kaupimo rezervuarų išvežamos asenizacinėmis mašinomis  (Eur/m³):
Geriamojo vandens tiekimo 0,70 0,70
Nuotekų tvarkymo, išvežant asenizacine mašina 7,11 8,25
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, Eur/kiekvienam  prietaisui per mėn.:
              kaip apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui 1,77 1,77
              kai apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti 1,65 1,65

 

Įmonėms, € be PVM

Rodiklis Iki 2017 m. liepos 31 d. taikoma kaina Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. galiojanti kaina
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams (įmonėms), perkantiems paslaugas buities ir komerciniams poreikiams (Eur/m³): 2,12 2,21
Geriamojo vandens tiekimo: 0,70 0,70
Nuotekų tvarkymo: 1,42 1,51
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade (Eur/m³): 1,98 2,07
Geriamojo vandens tiekimo: 0,56 0,56
Nuotekų tvarkymo: 1,42 1,51
Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, Eur/ prietaisui per mėn. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainos(be PVM), perskaičiuotos  pagal skaitiklių skersmenis, proporcingai vidutinėms tam tikro skersmens skaitiklių įsigijimo kainoms  : 4,39 4,39
Skersmuo 15 mm 2,10 2,10
Skersmuo 20 mm 2,31 2,31
Skersmuo 25 mm 3,84 3,84
Skersmuo 32 mm 4,74 4,74
Skersmuo 40 mm 6,80 6,80
Skersmuo 50 mm 12,59 12,59
Skersmuo 80 mm 17,42 17,42
Skersmuo 100 mm 20,99 20,99
Skersmuo 150 mm 26,76 26,76
Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis ir tvarkymo kaina (Eur/m³): 5,85 6,80

 

 

 

 

 

 

I virsu ^