Informacija dėl kainų perskaičiavimo

UAB “Trakų vandenys” informuoja,

kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017-04-14 nutarimu Nr. O3-113 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Trakų vandenys” perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderino pagal Metodikos aktualios redakcijos reikalavimus perskaičiuotas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, kurias įmonė teikia tvirtinti Trakų rajono savivaldybės tarybai. Įstatymas įpareigoja savivaldybės tarybas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kainų projekto suderinimo dienos nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas.

Vadovaudamasi Įstatymo 34 straipsnio 14 dalies nuostatomis, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija įvertino, kad savivaldybės tarybai nustačius perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, Bendrovės aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų mokama suma už paslaugas sudarys 1,35 proc. vidutinių šeimos pajamų, t.y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų, vartotojų, gaunančių centralizuotą vandens tiekimo paslaugą ir nuotekų transportavimo asenizacinėmis transporto priemonėmis paslaugą, mokama suma už paslaugas sudarys 2,60 proc. vidutinių šeimos pajamų, t.y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų.

Patvirtinus perskaičiuotas bazines kainas, bendra vandens tiekimo ir nuotekų kaina vartotojams ir abonentams padidės 0,09 Eur/m3, o nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis kaina – 0,90 Eur/m3 be PVM.

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos po perskaičiavimo nepakis.

Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 str. 12 p. savivaldybių tarybų nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos perskaičiuojamos kiekvienais metais ir galioja 12 mėnesių nuo jų įsigaliojimo dienos. Įstatymas taip pat numato, kad, savivaldybių taryboms nepatvirtinus Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos suderintų kainų, Komisija turi teisę jas nustatyti vienašališkai.

UAB “Trakų vandenys” administracija

 

I virsu ^