Daugiabučių gyvenamųjų namų atstovų dėmesiui

2005-10-27 Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1-424 „Dėl šalto vandens tiekimo ir fekalinių nuotekų šalinimo priežiūros Trakų rajone perdavimo“ UAB „Trakų vandenys“ buvo įpareigota pasirašyti su gyvenamųjų namų atstovais (bendrijų pirmininkais, atsakingais pagal jungtinės veiklos sutartį, administratoriais) ir paslaugų gavėjais sutartis dėl šalto vandens tiekimo ir fekalinių nuotekų šalinimo sistemų priežiūros.

UAB „Trakų vandenys“ vadovaudamasi Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimais, (nustatančiais gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus ir jų įgyvendinimo tvarką), taip pat atsižvelgdama į Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo pavyzdinius nuostatus, reglamentuojančius pagrindinį daugiabučių namų administratoriaus uždavinį, tai yra: administruoti namo bendro naudojimo objektus užtikrinti priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, įgyvendinti namo butų ir kitų patalpų savininkų su bendrąja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus, priimtus LR CK 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka jiems atstovaujant,

PRAŠO:

gyvenamųjų namų atstovų (bendrijų pirmininkų, atsakingų pagal Jungtinės veiklos sutartį, administratorių) per 20 kalendorinių dienų susisiekti ir pateikti UAB „Trakų vandenys“ atsakingiems darbuotojams:

Trakų m., S. Trakų k., Aukštadvario mstl.: Trakų skyriaus viršininkui Tomaš Vaškevič, tel. 8 652 22160, el, p. trakai@trakuvandenys.lt;

Lentvario m. : Lentvario skyriaus viršininkui Algimantui Lankui, tel. 8652 28160, el. p. lentvaris@trakuvandenys.lt;

Rudiškių mstl., Paluknio k., Madziūnų k.: Rūdiškių skyriaus viršininkui Virginijui Giedriui, tel. 8 685 29194, el. p. rudiskes@trakuvandenys.lt

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ŽURNALUS, tam, kad UAB „Trakų vandenys“ galėtų vadovaujantis LR įstatymais bei poįstatyminiais teisės aktais fiksuoti bendrovės vykdomus nuolatinius stebėjimus tikrinant namo bendro naudojimo objektus (inžinerines įrangas – vandentiekio ir nuotekų vamzdynus), fiksuoti pastebėtus defektus, tai yra fiksuoti kasmetines ir neeilines apžiūras jūsų pateiktame ir pildomame žurnale.

UAB „Trakų vandenys“ akcentuoja, kad vykdydama daugiabučių namų bendro naudojimo objektų (inžinerinės įrangos vandentiekio ir nuotekų tinklų) priežiūrą, bei pastebėjusi ir/ar užfiksavusi prižiūrimų objektų defektus, informuos daugiabučių namų administratorius bei pateiks nustatytų defektų pašalinimo sprendimo būdus.

Statinio techninės priežiūros žurnalas

I virsu ^